Commissie publiceert nieuwe leidraad voor EU-gefinancierde overheidsopdrachten

De Europese Commissie heeft op 13 februari jl. een nieuwe versie van de Leidraad voor overheidsopdrachten gepubliceerd. Een groot deel van de Europese structuur- en investeringsfondsen wordt via overheidsopdrachten besteed. Deze nieuwe leidraad helpt decentrale overheden met een efficiënte en transparante openbare aanbestedingsprocedure bij projecten die worden medegefinancierd door Europese structuur- en investeringsfondsen. Zulke projecten moeten namelijk in overeenstemming zijn met de Europese aanbestedingsregels.

Leidraad 2015

In 2015 publiceerde de Commissie de eerste Overheidsopdrachtenleidraad voor professionals voor projecten die door Europese structuur- en investeringsfondsen gefinancierd worden. Dit document biedt richtsnoeren aan overheidsfunctionarissen die zich bezighouden met het beheer van deze fondsen. De leidraad helpt veelgemaakte fouten te voorkomen en beste praktijken te hanteren bij de uitvoering van procedures voor overheidsopdrachten. Er staan ook praktijkvoorbeelden, uitleg over specifieke onderwerpen, casestudies, sjablonen en een aantal goede werkwijzen in. De leidraad is gestructureerd rondom de hoofdfases van het openbaar aanbestedingsproces: van de voorbereiding en planning tot de uitvoering van de opdracht.

Actualisering 2018

De aangepaste leidraad kent een gelijksoortige opbouw als zijn voorganger. Er is echter een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste actualiseringen hebben betrekking tot de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en dan met name Richtlijn 2014/24. Dit houdt in dat de leidraad de nieuwe en gesimplificeerde EU-regelgeving met betrekking tot openbare aanbestedingen en de eerste directe ervaringen met de implementatie daarvan bevat.

Door:

Mirthe Mulders en Chris Koedooder, Europa decentraal

Bron:

Overheidsopdrachten – Leidraad voor professionals (2018), Europese Commissie

Meer informatie:

Aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal
Overheidsopdrachten, Europa decentraal
Regionaal beleid en structuurfondsen, Europa decentraal
Europese subsidies Europaproof, Europa decentraal