Nieuws

Publicatie: 6 april 2020

Door:


Het coronavirus zet de medische zorg wereldwijd onder druk. Om de grensoverschrijdende samenwerking in de EU op dit gebied te ondersteunen, heeft de Commissie praktische richtsnoeren gepubliceerd. Deze moeten de grensoverschrijdende behandeling van patiënten en inzet van medisch personeel bevorderen. Ook wordt er in de richtsnoeren een overzicht gegeven van de aanvullende steun en bijstand die de Commissie verleent.


De Commissie roept nationale, regionale en lokale autoriteiten op om samen te werken en patiënten te helpen die kritieke zorg nodig hebben. De Commissie vraagt dan ook om beschikbare ziekenhuisbedden aan te bieden, overbelaste zorginstellingen te verlichten en om expertise en vaardigheden te delen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de bestaande structuren en samenwerking, zoals binnen de Interreg-programma’s.

Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Om grensoverschrijdende patiëntenbehandeling mogelijk te maken roept de Commissie op om gebruik te maken van het myhealth@EU systeem voor patiëntengegevens en elektronische recepten. Ook raadt de Commissie aan om een algemeen toestemmingsformulier uit te vaardigen voor de vergoeding van medische kosten in een andere lidstaat. Daarnaast wijst de Commissie erop dat de nationale contactpunten voor grensoverschrijdende zorg informatie kunnen verschaffen voor grensoverschrijdende patiënten.

Bijstand Commissie

De Commissie staat overheden bij door het coördineren van plaatsingen op de intensive care en het vervoeren van patiënten en medisch personeel. Het Gezondheidsveiligheidscomité van de Commissie coördineert deze verzoeken voor grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Vrij verkeer

Verder blijven de regels voor het vrij verkeer voor EU-burgers van toepassing. Er kan geen toegang geweigerd worden voor patiënten die zorg nodig hebben in een andere lidstaat. Wel kunnen er passende veiligheidsmaatregelen genomen worden. Daarnaast roept de Commissie op om medische noodvervoersdiensten prioriteit te geven binnen het vervoersysteem door deze gebruik te laten maken van de Green Lanes. Ook gezondheidsmedewerkers moeten ongehinderd toegang krijgen tot zorginstellingen in een andere lidstaat.

Bron:

Guidelines on EU Emergency Assistance in Cross-Border Cooperation in Healthcare related to the COVID-19 crisis, Europese Commissie

Meer informatie

Corona-actualiteitenpagina