Commissie speelt op zeker met energiepakket

De Europese Commissie heeft op 16 februari het pakket energiezekerheid gepresenteerd. Het pakket maakt deel uit van de Europese energie-unie strategie en bevat een aantal maatregelen om de EU beter bestand te maken tegen mogelijke onderbrekingen van de energievoorziening.

Focus op energiebesparing

Energiezekerheid is een van de hoekstenen van de strategie voor de Europese energie-unie. De Europese Commissie streeft met dit pakket naar energiebesparing, een grotere Europese energieproductie (o.a. uit hernieuwbare bronnen), het verder ontwikkelen van een interne energiemarkt, en diversificatie van energiebronnen, leveranciers en transportroutes. Daarnaast pleit de Commissie voor een transparantere Europese energiemarkt en meer solidariteit tussen de lidstaten.

Regionale samenwerking

De Europese Commissie legt in het voorstel meer nadruk op regionale samenwerking tussen allianties van lidstaten, om zo sterker te staan in de onderhandelingen met gasleveranciers buiten de EU. Ook willen ze met deze samenwerkingsverbanden in staat zijn om gas te leveren aan buurlanden in geval van nood.

Zeker, duurzaam en concurrerend

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič, die verantwoordelijk is voor de energie-unie: “In de strategie voor de energie-unie, die een jaar geleden is gelanceerd, beloofden we alle Europeanen te voorzien van energie die zeker, duurzaam en concurrerend is. Het pakket van vandaag is toegespitst op de voorzieningszekerheid, maar heeft raakvlakken met elk van de drie overkoepelende doelstellingen. Door onze vraag naar energie te verkleinen en onze aanvoer vanuit externe bronnen beter te beheren, komen we onze belofte na en maken we de Europese energiemarkt stabieler.”

Het Pakket Energiezekerheid

Het pakket bestaat uit:
–          Verordening inzake gasvoorzieningszekerheid
–          Intergouvernementele overeenkomsten op het gebied van energie
–          Strategie inzake vloeibaar aardgas (LNG) en gasopslag
–          Strategie inzake verwarming en koeling

Door:

Roxanne Koenis en Vivian Stribos, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Persbericht Naar een energie-unie: Commissie stelt pakket duurzame energiezekerheid voor, Europese Commissie