Commissie: ‘staatssteun aan duurzame energie tot minimum beperken’

22 november 2013Klimaat Staatssteun

Staatssteun aan duurzame energie moet tot een minimum worden beperkt. De Europese Commissie heeft 5 november twee richtsnoeren gepubliceerd inzake overheidsinterventies op de energiemarkt omdat zij subsidiëring van duurzame stroom marktverstorend vindt werken. De staatssteunregels bieden decentrale overheden momenteel nog vrijstellingen op het staatssteunverbod voor steun aan hernieuwbare energie en energiebesparing.

Europese energiemarkt

In 2009 besloot de Commissie dat er één Europese energiemarkt moest komen. Een vrij toegankelijke Europese energiemarkt zou moeten zorgen voor een efficiënte energievoorziening met lagere prijzen. Overtollige stroom in een bepaalde regio zou in een andere regio waar een tekort aan stroom is gebruikt moeten kunnen worden. Deze Europese energiemarkt zou er op 1 januari 2014 moeten zijn, maar dit dreigt niet te lukken.

Knelpunten

Decentrale overheden in Nederland geven regelmatig steun voor energiebesparing en hernieuwbare energie. Er zijn echter veel verschillen tussen de lidstaten bij de subsidiëring van groene energie. Zo krijgen Duitse uitbaters van duurzame energie een vaste vergoeding voor de geleverde elektriciteit, zelfs als er geen vraag naar is. Verder geven overheden in verschillende lidstaten naast steun voor duurzame energie, ook nog steeds subsidie aan traditionele energiecentrales. Subsidiëring van duurzame stroom zou marktverstorend werken.

Huidige staatssteunregels duurzame energie

De staatssteunregels bieden vrijstellingen voor steun aan projecten voor hernieuwbare energie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen decentrale overheden milieusteun geven aan ondernemingen. Steun voor hernieuwbare energie is uitgezonderd van het staatssteunverbod.

Voorwaarden

De voorwaarden voor steunverlening voor hernieuwbare energie zijn vastgelegd in:

– Richtsnoeren voor milieusteun (Milieusteunkader), voor steun boven de € 7,5 miljoen;
– Algemene Groepsvrijstellingsverordening, voor steun onder de € 7,5 miljoen.

Deze regelingen zijn onder andere van toepassing op staatssteun voor energiebesparing, hernieuwbare energie en CO2-reductie.

Richtsnoeren

De nieuwe richtsnoeren van de Commissie zijn niet bindend, maar zetten wel de belangrijkste principes uiteen die de Commissie zal toepassen bij de beoordeling van staatinterventies met betrekking tot steun voor duurzame energie. De Commissie gaat nog beoordelen of ze ook juridische instrumenten gaan voorstellen om zo de uitvoering van deze principes te kunnen garanderen.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Sandra van Limborgh, Europa decentraal

Bronnen:

Persbericht ‘Guidance for state intervention in electricity’, Europese Commissie
Nieuwsbericht ‘Vier obstakels voor Europese energiemarkt’, Het Financieele Dagblad

Meer informatie:

Milieusteun, Staatssteun, Europa decentraal