Commissie: Toegang tot digitale goederen en diensten moet beter

7 april 2015

Op 25 maart heeft de Commissie tijdens een oriënterend debat bekend gemaakt hoe zij invulling aan de strategie van een digitale interne markt wil geven. De rol die de Commissie geeft aan overheden om het doel van een digitale interne markt te bereiken is opvallend. In mei 2015 zal het volledige plan gepresenteerd worden.

Drie hoofdlijnen

Tijdens de presentatie zijn er door de Commissie drie hoofddoelen van het beleid uiteengezet. Naast de al genoemde betere toegang tot digitale diensten en goederen voor consumenten en bedrijven moet er een omgeving gecreëerd worden waarin digitale netwerken en diensten kunnen groeien. Voorwaarde daartoe is een harmonisering van de regelgeving in de EU. Tenslotte acht de Commissie het van belang dat er een Europese digitale economie ontstaat waarin een digitale maatschappij zich op de langere termijn kan ontwikkelen.

Andrus Ansip

Europees Commissaris Andrus Ansip, voormalig premier van Estland, zal de uitwerking van de plannen de komende maand leiden om vervolgens in mei het volledige plan te presenteren. Ansip werd in 2014 aangesteld als voorzitter van het ‘Digitale Interne Markt’ team onder andere omdat Estland relatief vooruitstrevend is in het aanbieden van e-overheidsdiensten. Tijdens de bijeenkomst op 25 maart gaf Ansip te kennen dat Europa kan en moet profiteren van een volledig digitaal tijdperk. Het zal volgens hem betere dienstverlening mogelijk maken en meer werkgelegenheid creëren.

Decentrale overheden

Een Europese interne digitale markt zal zowel directe als indirecte gevolgen hebben voor decentrale overheden. Omdat er nadruk wordt gelegd op de rol van de lagere overheden bij het verstrekken van digitale dienstverlening is het ontwikkelen van e-overheidsdiensten van belang. Daarnaast spelen overheden een actieve rol in het harmoniseren van de regelgeving op het gebied van privacy, copyright en consumentenbescherming. Een digitale markt kan alleen bestaan als deze regelgeving in alle lidstaten, en dus op alle overheidsniveaus, vergelijkbaar is.

Juncker Commissie

Het creëren van een digitale interne markt is een van de tien topprioriteiten van de Commissie. Om daadwerkelijk extra banen en groei te scheppen moeten obstakels in de regelgeving verwijderd worden. Daarnaast wil de commissie een verbetering zien in de digitale vaardigheden van EU-burgers.

Digitale agenda

Een onderdeel van de creatie van een digitale interne markt is de Europese digitale agenda. Deze agenda zet de doelstellingen uiteen die behaald moeten worden om tot een digitale markt te komen.  Er wordt in kaart gebracht hoe de potentie van ICT kan worden geoptimaliseerd in sociaal en economisch opzicht. Decentrale overheden hebben vooral te maken met de Nederlandse digitale agenda, waarin de Europese digitale agenda verwerkt is.

Door:

Jonneke Huijser en Lisanne Vis-Boer

Bron:

Persbericht ‘Digital Single Market Strategy: European Commission agrees areas for action’, Europese Commissie

Meer informatie:

Dossier informatiemaatschappij, Europa decentraal
Digitaal Europa, Europese Commissie
Digitale interne markt, Europese Commissie