Nieuws

Publicatie: 11 maart 2019

Door:


In navolging op de consultatie van de Kaderrichtlijn Water heeft de Commissie een tiental enquêtes gepubliceerd om meer informatie van belanghebbenden te krijgen. Met name voor waterschappen en provincies kan het interessant zijn om op één of meerdere enquêtes te reageren. Dit met het oog op de implementatie van regelgeving omtrent waterbeheer. De enquêtes kunnen tot 29 maart ingevuld worden.

Fitness check Kaderrichtlijn Water

De Commissie voert een evaluatie (fitness check) uit voor de Kaderrichtlijn Water (Richtlijn 2000/60/EG) en Richtlijn 2007/60/EG over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s. Dit doet zij door middel van een consultatie, die op 11 maart 2019 is gesloten, en een tiental enquêtes over verschillende onderwerpen. Hiermee wil de Commissie vaststellen in welke mate de huidige regels geschikt zijn met het oog op het doel van de wetgeving.

Enquêtes

De enquêtes die de Commissie nu heeft uitgezet gaan over verschillende onderwerpen. Onder meer maatregelen met betrekking tot overstromingsrisico’s, grondwater en milieubepalingen komen aan bod. Het doel van deze enquêtes is om meer informatie te verkrijgen die de fitness check van de betreffende wetgeving moet ondersteunen. Het is niet verplicht alle vragenlijsten in te vullen dan wel alle vragen in een vragenlijst te beantwoorden. Belanghebbenden kunnen tot 29 maart reageren.

Bron

Support to the Fitness Check of the WFD and FD, Europese Commissie

Meer informatie

Commissie publiceert rapport implementatie Kaderrichtlijn Water en Richtlijn beoordeling en beheer overstromingsrisico’s, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa Decentraal