Commissie waarschuwt voor gevolgen Brexit op de handel tussen VK en EU

18 juni 2018Brexit

In een aankondiging aan betrokken partijen heeft de Europese Commissie op 4 juni 2018 de (waarschijnlijke) gevolgen van de Brexit voor de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk uiteengezet.

EU-wetgeving niet langer van toepassing op VK

De Europese Commissie kondigt aan dat na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 29 maart 2019 alle primaire en secundaire wetgeving niet langer van toepassing zal zijn op het Verenigd Koninkrijk, tenzij een andere datum wordt overeengekomen in een toekomstig uittredingsakkoord.

Preferentiële oorsprongsregels

Een belangrijk onderdeel van de aankondiging van de Commissie is het feit dat vanaf de uittredingsdatum preferentiële oorsprongsregels, die zijn opgenomen in akkoorden met derde landen op het gebied van douane en het algemene Europese handelsbeleid, niet meer gelden voor het VK na de Brexit.

Preferentiële oorsprongsregels zijn vaak onderdeel van vrijhandelsakkoorden tussen de EU en derde landen. Deze kunnen bijvoorbeeld leiden tot verlaging of afschaffing van importtarieven. De Europese Unie heeft vrijhandelsakkoorden met onder andere Zuid-Korea, Zwitserland en Mexico. Als het VK de EU verlaat, is het VK geen onderdeel meer van deze akkoorden en vallen zijn producten dus buiten de preferentiële-oorsprongsregels.

Consequenties van de uittreding van het VK

De Commissie geeft aan dat het Verenigd Koninkrijk de status van ‘derde land’ krijgt bij de uittreding uit de Europese Unie, waardoor de preferentiële oorsprongsregels niet meer van toepassing zullen zijn. De materialen en productieprocessen van het Verenigd Koninkrijk zullen na uittreding bestempeld worden als ‘niet van oorsprong’. Met andere woorden: goederen uit het VK zullen na de Brexit niet meer beschouwd worden als goederen uit de EU, omdat het EU-acquis niet langer van toepassing is op het VK na de Brexit.

Gevolgen export vanuit de EU

Het feit dat producten uit het VK straks niet meer als ‘van oorsprong’ bestempeld worden, heeft met name consequenties voor de vrijhandelspartners van de EU. Die mogen straks eisen dat de exporteur aantoont dat bepaalde goederen uit de EU komen en niet uit het VK.

 Gevolgen import naar de EU

De geleverde input van het VK bij de totstandkoming van goederen in een land waarmee de EU een vrijhandelsakkoord heeft, zal ook worden beschouwd als ‘niet van oorsprong’, aldus de Commissie. De exporteurs in deze landen kunnen gevraagd worden om aan te tonen dat de goederen voldoen aan de preferentiële-oorsprongsregels. Dat betekent dat het VK daar niet aan kan hebben bijgedragen.

 Advies Europese Commissie

De Europese Commissie adviseert partijen die betrokken zijn bij handel met het Verenigd Koninkrijk om:

  • alle input van het VK te beschouwen als ‘niet van oorsprong’;
  • stappen te ondernemen om aan te kunnen tonen dat het VK geen input heeft geleverd op producten van oorsprong;
  • ervoor te zorgen dat geïmporteerde goederen voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels.

Brexit-loket voor decentrale overheden en Brexit-loket voor ondernemers

Bent u een medewerker van een gemeente, provincie, waterschap, de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) of een ministerie? En heeft u een vraag over de Brexit? Dan kunt u kosteloos terecht bij het Brexit-loket.

Ondernemers kunnen hun vraag stellen bij het Brexit-loket voor ondernemingen. Daarnaast kunnen zij de Brexit Impact Scan doen. Hiermee kunnen ze eventuele onverwachte gevolgen van de Brexit voor hun onderneming inschatten.

 Door:

Matthijs Binnema, Fabian Wondergem en David Schutrups, Europa decentraal

Bron:

Aankondiging Europese Commissie (Engels), Europese Commissie

Meer informatie:

Toekomstige relatie met het VK na uittreding, Europa decentraal
Tusk: Vrijhandelsakkoord enige model voor toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK na Brexit, nieuwsbericht Europa decentraal
Kansen en risico’s voor de regionale en lokale economie: Brexit-rapporten nader beschouwd, nieuwsbericht Europa decentraal