Commissie wederom akkoord met Duitse tolheffing

De Europese Commissie voorziet wederom geen problemen met betrekking tot de invoering van tolheffing voor buitenlandse automobilisten op de Duitse snelwegen. Hoewel de Commissie al eerder tot deze conclusie kwam, heeft zij op verzoek van het Europees Parlement de beslissing heroverwogen.

Voorgeschiedenis

Vanaf het moment dat de wetgeving over de Duitse tolheffing is in 2015 aangenomen, is er al onenigheid tussen Brussel en Berlijn. Het knelpunt is dat Duitse automobilisten de mogelijkheid hebben om hun tolbijdrages af te trekken bij de te betalen verkeersbelasting. Deze mogelijkheid is er niet voor automobilisten uit andere EU-landen. De vraag heerst of deze Duitse wetgeving in strijd is met de Europese non-discriminatieregels.

In juni 2015 startte de Commissie een formele inbreukprocedure tegen Duitsland. Deze procedure werd echter opgeschort nadat er een overeenkomst was bereikt door de Commissie en Duitsland. Echter, het Europees Parlement was het hier niet mee eens en verzocht de Commissie om uitleg.

Europese Commissie akkoord

Deze week heeft de Commissie wederom aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de herziende Duitse tolheffingswetgeving. Met de doorgevoerde wijzigingen is aan de bezwaren van de Commissie tegemoet gekomen. Zo zijn voor milieuvriendelijke auto’s de wegenvignetten goedkoper en worden de tarieven nu gedifferentieerd. Wel houdt de Commissie de uitvoering en toepassing van de wet in de gaten.

Protest van andere lidstaten

Het Europees Parlement en verschillende EU-lidstaten, waaronder Nederland en Oostenrijk, hebben aangegeven dat de Duitse tolheffing nog altijd discriminerend is. Naar aanleiding van de kritiek van deze landen heeft Berlijn de wetgeving wel deels bijgesteld. Zo hoeven buitenlandse bestuurders alleen tol te betalen voor bondswegen en niet voor regionale wegen. Nederland en Oostenrijk vinden deze aanpassing van wetgeving nog niet afdoende. Zij hebben dan ook aangegeven mogelijk samen naar het Europese Hof van Justitie te stappen.

Bron:

EU definitief akkoord met Duitse tolheffing, NRC

Door:

Jos Pees en Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Vervoer, Europa decentraal
Vrij verkeer, Europa decentraal
Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Overeenkomst gesloten omtrent Duitse snelwegentol, nieuwsbericht Europa decentraal