Commissie wil afschaffing vrijstelling vennootschapsbelasting overheidsbedrijven

13 mei 2013Staatssteun

De Europese Commissie wil dat alle Nederlandse overheidsbedrijven, net als commerciële bedrijven, vennootschapsbelasting gaan betalen. Volgens Brussel verstoort de vrijstelling op de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven de concurrentie. Los van de verdere ontwikkeling lopen decentrale overheden geen risico dat zij reeds verleend voordeel moeten terugvorderen.

De Commissie heeft Nederland onlangs formeel voorgesteld om de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor Nederlandse overheidsbedrijven af te schaffen. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft al benadrukt bezig te zijn met een herziening van de belastingregels voor overheidsbedrijven en dat hij mogelijke verstoring van de mededinging wil wegnemen.

Vrijstelling

Volgens de Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting (Wet Vpb) zijn economische activiteiten van overheidsinstanties in beginsel vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Sommige overheidsbedrijven zoals de luchthaven van Schiphol en de Staatsloterij zijn wel vennootschapsbelasting verschuldigd.

De vrijgestelde overheidsinstanties zijn rechtstreekse concurrenten van particuliere ondernemingen in Nederland en op de interne markt in de EU. Die particuliere ondernemingen krijgen niet dezelfde behandeling.

Concurrentievervalsing

Door de vrijstelling die sommige bedrijven hebben, is volgens Brussel sprake van oneerlijke concurrentie. Onder andere de luchthaven Maastricht Aachen Airport en het havenbedrijf Rotterdam zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting.

Klachten

Het huidige verzoek van de Commissie tot afschaffing van de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor Nederlandse overheidsbedrijven komt niet geheel uit de lucht vallen. Brussel ontving in het verleden al klachten over de mogelijke concurrentievervalsing door de vrijstelling. Het daaropvolgende onderzoek van de Commissie leerde dat overheidsbedrijven, door de verschillende fiscale behandeling van overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen die economische activiteiten uitoefenen, een selectief voordeel verleend krijgen.

Daarom deelde zij in juli 2008 de Nederlandse overheid als haar voorlopige standpunt mede dat de vrijstellingsmaatregel de mededinging op de interne markt verstoort.

Deadline

Nederland heeft nu een maand de tijd om te reageren op het verzoek van Eurocommissaris Almunia van Mededinging. Als Nederland weigert om de belastingwet aan te passen kan Almunia een onderzoek beginnen naar ongeoorloofde staatssteun. Brussel kan overigens niet besluiten dat de overheidsbedrijven de staatssteun moeten terugbetalen, omdat de vrijstelling al geldt sinds 1956 en daarmee ouder is dan de Europese Unie en het EU-staatssteuntoezicht.

Door:

Emile Perton, Europa decentraal

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal

Bron:

Staatssteun: Commissie vraagt Nederland eind te maken aan selectieve belastingvrijstelling voor overheidsbedrijven, persbericht Europese Commissie