Commissie wil groene infrastructuur stimuleren

13 mei 2013Vervoer

De Europese Commissie heeft op maandag 6 mei een ‘groene infrastructuur’ strategie goedgekeurd om een netwerk van natuurlijke en semi-natuurlijke gebieden in de Europese Unie te ontwikkelen en hiermee essentiële ecosysteemdiensten zoals schoon water en bestuiving te ondersteunen.

De mededeling over groene infrastructuur is gebaseerd op het EU-stappenplan voor efficiënt gebruik van hulpbronnen en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 en beoogt investeringen in en het gebruik van groene infrastructuur in Europa te bevorderen. Groene infrastructuur is een beproefd instrument waarbij de natuur wordt ingezet om ecologische, economische en sociale voordelen te genereren. Groene infrastructuur is vaak goedkoper en duurzamer dan conventionele civieltechnische alternatieven. Zo kunnen parken met een rijke biodiversiteit, groene ruimten en schoneluchtgebieden de negatieve gevolgen van hittegolven in de zomer beperken. Groene infrastructuur is niet alleen nuttig op het vlak van gezondheid en het milieu, maar heeft ook veel maatschappelijke voordelen zoals het creeeren van werkgelegenheid, het maakt steden aantrekkelijker om er te wonen en te werken en biedt wilde dieren goede leefomstandigheden, zelfs in een stedelijke omgeving.

Trans-Europees netwerk

Voorbeelden van maatregelen die de Europese Commissie wil stimuleren in Europa zijn onder meer het gebruik maken van natuurlijke wetlands om overstromingen tegen te gaan en het planten van bomen in koele stedelijke ruimten. Richtlijnen over hoe groene infrastructuur het best bevorderd kan worden door middel van landbouwbeleid, transport en water worden later dit jaar door de Commissie gepubliceerd. De plannen voor de oprichting van een trans-Europees netwerk voor groene infrastructuur, of ‘TEN-G’ worden verder overwogen in 2016. Voor de sectoren vervoer en energie bestaan er al dergelijke netwerken.

Milieugroepen zijn blij met de publicatie van de strategie. Ariel Brunner van Birdlife Europe gaf echter wel aan dat de strategie twee jaar geleden al uit had moeten komen om een reële invloed te kunnen uitoefenen op de manier waarop de EU-middelen zullen worden besteed gedurende de begrotingsperiode 2014-2020.

Financiering

In termen van financiering, werkt de Europese Commissie samen met de Europese Investeringsbank om in 2014 een ‘toegewijde financieringsfaciliteit EU’ te lanceren. Inspanningen om meer gegevens over de groene infrastructuur te verzamelen worden gefinancierd via het Horizon2020-onderzoeksprogramma.

De afdeling van de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor gezondheid en consumenten heeft maatregelen voorgesteld om de biodiversiteit te beschermen in de landbouwsector. Ook zijn er voorstellen ingediend om de voedselveiligheid te verbeteren na het paardenvlees schandaal.

Uiterlijk eind 2017 zal de Commissie de voortgang bij de ontwikkeling van groene infrastructuur evalueren en een rapport over de opgedane ervaringen publiceren samen met aanbevelingen voor toekomstige maatregelen.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

ENDS, ‘EU executive plans to boost green infrastructure’, 6-5-2013

Meer informatie:

Mededeling Groene Infrastructuur, Europese Commissie
Europese Commissie, ‘Environment: Investing in green infrastructure will bring multiple returns to nature, society and people’, 6-5-2013
Groene Infrastructuur
EU-stappenplan voor efficiënt gebruik van hulpbronnen
EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020
Filmpje over Groene Infrastructuur
Birdlife Europe
Europese Investeringsbank