Commissie wil investeren in innovatieve en duurzame industrie

Op woensdag 13 september 2017 werd naast de Staat van de Europese Unie tevens een aantal nieuwe initiatieven door de Commissie gepubliceerd. Zo ook een hernieuwde EU strategie voor industrieel beleid. In de mededeling zet de Commissie een aantal beleidsplannen uiteen, deze zijn gericht op een drietal principes: digitalisering, innovatie en duurzaamheid.

Nieuwe industrie aanpak

De Europese industrie moet versterkt worden in het vermogen om zich continu aan te passen en te innoveren. Dit moet ondersteund worden met Europees beleid dat enerzijds investeringen in nieuwe technologieën faciliteert en anderzijds veranderingen omarmt die worden veroorzaakt door toegenomen digitalisering en de transitie naar een koolstofarme en meer circulaire economie. Europese bedrijven moeten vervolgens hun bijdrages leveren door de eigen technologische basis op peil te houden, te werken aan toekomstige business modellen, duurzame ontwikkelingsprincipes te internaliseren en innovatie te omarmen.

Sociale pijler

Het creëren van banen en groei door innovatie en investeringen staat aan de kern van belangrijke Commissie initiatieven. Voor een verdieping van de Europese interne markt is investeren in vaardigheden en capaciteiten van mensen tevens essentieel. De voordelen van industriële transformaties moeten wijdverspreid zijn en voor iedereen kansen bieden om zich verder te ontwikkelen. Levenslang leren, gelijke kansen en eerlijke toegang tot opleiding, training en andere technologische vaardigheden moet daarom centraal staan.

Drie principes

In de beleidsplannen op het gebied van industrie, uiteengezet door de Commissie, staan drie principes centraal:

  • digitalisering;
  • innovatie;
  • duurzaamheid.

Digitalisering

De toekomst van industrie is in hoge mate digitaal. Processen zoals big data, kunstmatige intelligentie, robotica en het internet der dingen hebben een grote impact op de aard van arbeid en de maatschappij in zijn geheel. Dit zorgt ervoor dat dienstverlening binnen industrie nog belangrijker wordt. Digitale industriële platforms moeten volgens de Commissie helpen bij het bijeen brengen van diverse technologieën en applicaties. Tegelijkertijd faciliteert zo’n platform de verdere ontwikkeling van nieuwe producten en processen. De Commissie kondigt aan calls te lanceren ter ondersteunen van ontwikkeling op gebieden zoals automatisering, precisie-landbouw en energie. Een verdere vervolmaking van de digitale interne markt (DSM) is hierin onmisbaar.

Innovatie

Investeringen vanuit de EU en daarbuiten in zowel infrastructuur als nieuwe technologieën zijn een belangrijke voorwaarde voor de Europese industrie bij het aanjagen van industriële transformatie. De EU moet kapitaalinvesteringen stimuleren, de opname van veelbelovende innovatie faciliteren en een gunstig klimaat creëren voor de opschaling van MKBs. Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, EFSI ofwel het Juncker-plan, is opgezet met het specifieke doel om dit soort strategische projecten te ondersteunen.

Koolstofarme economie

De EU maakt zich hard voor duurzame ontwikkeling en is, naar eigen zeggen, een drijvende kracht achter het nastreven van de Parijs klimaatafspraken. Het is daarom tijd voor Europa om zijn voordeel te doen met deze leiderschapsrol en toenemende globale concurrentie in sectoren als groene productie en schonere energie technologieën aan te pakken. Een verdere transitie richting meer duurzaamheid helpt niet alleen het milieu, maar biedt ook een concurrentievoordeel door belangrijke kostenbesparingen. In december 2017 zal de Commissie nieuwe voorstellen doen met betrekking tot het circulaire economie pakket, o.a. op het gebied van plastics en verpakkingsmaterialen.

Industrie dag

De Commissie organiseert in het voorjaar van 2018, voorafgaand aan de Europese Raad, opnieuw de jaarlijkse Industrie dag. Hier komen uiteenlopende betrokkenen bijeen om zorg te dragen voor een goede samenhang tussen en uitvoering van Europees, nationaal en regionaal industriebeleid. In 2018 zal tevens een High Level industrie-rondetafel worden opgezet. Hierin nemen vertegenwoordigers van nationale, regionale en lokale autoriteiten, industrie, sociale partners en de burgermaatschappij plaats. Deze high level groep levert feedback aan de Commissie over eventuele industrie-voorstellen.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlands Provincies

Bron:

Mededeling hernieuwd EU industriebeleid strategie, COM(2017)479 final, Europese Commissie