Commissie zoekt innovatieve oplossingen voor stedelijke vraagstukken

Zoekt uw gemeente of regio subsidie voor projecten over energietransitie, arbeidsvaardigheden in de lokale economie of integratie van migranten en vluchtelingen? Met het programma Urban Innovative Actions wil de Europese Commissie nieuwe stedelijke initiatieven financieel ondersteunen. De eerste projectoproep loopt tot 31 maart 2016.

Met de Urban Innovative Actions cofinanciert de Commissie innovatieve, gedurfde en onconventionele projecten die creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen bieden voor de problematiek van steden en stedelijke gebieden.

Thema’s

Projecten worden tussen 2015 en 2020 geselecteerd via jaarlijkse projectoproepen met betrekking tot één of meerdere door de Commissie voorgestelde thema’s. Dit jaar zijn de thema’s:

– stedelijke armoede (met een focus op achterstandswijken)
– integratie van migranten en vluchtelingen
– energietransitie
– banen en vaardigheden in de lokale economie

Aanmelden kan via de website van Urban Innovative Actions. Alle informatie voor het creëren van een projectaanvraag vindt u in de terms of reference.

Financiering

Het Urban Innovative Actions initiatief wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de periode 2015 – 2020 is een budget van ongeveer 372 miljoen euro beschikbaar. Projecten kunnen een cofinanciering van maximaal 80% krijgen, voor een duur van uiterlijk 3 jaar en een maximaal bedrag van 5 miljoen euro. Voor de eerste projectoproep is een budget van 80 miljoen euro beschikbaar.

Decentrale overheden

Voor meer inhoudelijke informatie en vragen over beschikbaarheid van Europese subsidies voor decentrale overheden kunt u terecht bij VNG Directie Europa en bij de Nederlandse regio’s (NoordOostWestZuid).

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Website Urban Innovative Actions
Terms of reference, Urban Innovative Actions (in Nederlands)