Conclusies Raad voor actieplan omtrent o.a. Vogel- en Habitatrichtlijnen

3 juli 2017Milieu

De Raad van de Europese Unie heeft op 19 juni 2017 nieuwe conclusies aangenomen voor het actieplan voor de mensen, de natuur en de economie. Het actieplan vloeit voort uit de fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijnen gepubliceerd in december 2016. De Vogel- en Habitatrichtlijnen waren in deze fitness check ‘fit for purpose’ bevonden, maar de implementatie van de richtlijnen schiet bij de lidstaten wel te kort. Het actieplan beoogt de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen te verbeteren.

Actieplan voor de mensen, natuur en de economie

Op 27 april 2017 heeft de Europese Commissie een actieplan voor de natuur, mensen en de economie gepresenteerd. Doel van dit actieplan is betere naleving en implementatie van het Europees biodiversiteitsbeleid, waarvan de Vogel- en Habitatrichtlijnen onderdeel uitmaken. In het actieplan stelt de Commissie een 10% verhoging in financiering voor natuurbeleid voor. U kunt hier meer lezen over het actieplan.

Actieplan door de Europese milieuministers

De lidstaten onderschrijven het belang van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en een betere implementatie hiervan. De Raad van Ministers toont zich dan ook gecommitteerd aan de uitvoering van het actieplan. Lidstaten zien veel toegevoegde waarde in bilaterale overleggen met de Commissie tijdens de implementatiefase van het plan. Verder vroegen veel lidstaten aandacht voor de financiering van Natura 2000 bij de vaststelling van het volgende meerjarig financieel kader (MFK). U kunt hier alle conclusies van de Raad lezen.

Europese Commissie

De Commissie benadrukt in het actieplan dat een open dialoog, het effectief inzetten van beschikbare middelen en een participatief en open proces centraal moet komen te staan. Ook merkt de Commissie op dat zij zich ervan bewust is dat alleen het actieplan niet genoeg is, maar wel een stap in de goede richting. Er moet namelijk gestreefd worden naar het realiseren van een goed functionerend Natura 2000 netwerk en het behalen van de 2020 doelstellingen.

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Bron:

Council Conclusions on the EU Action Plan for nature, people and the economy, IMPEL
Formele bijeenkomst voor milieuministers 19 juni 2017, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Meer informatie:

Milieu en klimaat, Europa decentraal
Natuur en biodiversiteit, Europa decentraal
Natura 2000, Europa decentraal
Eerste resultaten fitness check: natuurrichtlijnen voldoen, maar implementatie moet beter
, nieuwsbericht Europa decentraal