Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Conferentie: investeren in Europa’s steden en regio’s

6 mei 2013

Op maandag 13 mei organiseren het Comité van de Regio’s (CvdR) en de Europese Investeringsbank (EIB) met de steun van het Ierse voorzitterschap van de Raad van de EU de conferentie ‘Investeren in Europa’s steden en regio’s: Naar een maximaal rendement van regionale en lokale overheidsuitgaven en de EU-begroting 2014-2020’.

In Europa zijn lokale en regionale overheden verantwoordelijk voor 65 % van de kapitaalinvesteringen door de overheid. De crisis van de laatste vijf jaar heeft het investeringsvermogen van de Europese steden en regio’s ernstig aangetast. Terwijl begrotingsconsolidatie gevolgen heeft voor alle bestuursniveaus, is het nodig om de Europa 2020-strategie voor duurzame, slimme en inclusieve groei in de praktijk sneller uit te voeren.

Gerichte langetermijnonvesteringen

Overheden beschikken over weinig middelen en voor het eerst wordt binnen het meerjarig financieel kader (2014-2020) van de EU in een afgeslankte begroting voorzien. Zowel voor overheden als voor particuliere partners is het een grote uitdaging om gerichte langetermijninvesteringen te bieden waarmee kwaliteitsvolle groei en werkgelegenheid in de Europese regio’s en steden kunnen worden bewerkstelligd. Het is van het allergrootste belang dat er omvangrijkere synergieën en een innovatieve benadering van de overheidsfinanciën worden ontwikkeld.

Conferentie

Het CvdR en de EIB nodigen stakeholders uit de EU-lidstaten uit voor een debat over de huidige financiële situatie en de toekomstige perspectieven voor langetermijninvesteringen in Europa’s regio’s en steden. CvdR-voorzitter Valcárcel Siso, EIB-voorzitter Hoyer, de Luxemburgse premier Juncker, Europees Commissaris Barnier en de Ierse minister Howlin nemen aan de conferentie deel.

De conferentie biedt:

– regionale en lokale overheden een platform om hun opvattingen inzake de tendensen in de subnationale overheidsfinanciën uiteen te zetten;
– debatten over de impact die het Europees economisch bestuur heeft op het vermogen van regionale en lokale overheden om de Europa 2020-groeistrategie ten uitvoer te leggen;
– vooruitzichten inzake “kwalitatieve investeringen” die met behulp van de financiële instrumenten van de EIB en de EU-structuurfondsen voor 2014-2020 in de praktijk worden gebracht;
– uitgenodigde deskundigen de kans om stil te staan bij recente ontwikkelingen en goede praktijkvoorbeelden inzake publiek-private partnerschappen, synergiën tussen begrotingen op alle bestuursniveaus en financiële instrumenten op regionaal en lokaal niveau.

Doelgroep

De conferentie is gericht op leden van nationale, regionale en lokale regeringen en parlementen, hooggeplaatste ambtenaren en vertegenwoordigers van EU-instellingen, banken, financiële instellingen, internationale organisaties, Europese verenigingen, bedrijven en de academische wereld. Inschrijven kan via dit onlineformulier.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Comité van de Regio’s, ‘Conferentie: investeren in Europa’s steden en regio’s’, 2-5-2013

Meer informatie:

Comité van de Regio’s
Europese Investeringsbank
Europa 2020-strategie