Consultatie landbouw groepsvrijstellingsverordening

28 oktober 2013

De Europese Commissie heeft een openbare consultatie gelanceerd over het voorstel voor herziene staatssteunregels voor het MKB in de land- en bosbouwsector. De ontwerpregels verruimen de vrijstellingen en introduceren nieuwe steuncategorieën. Zo wil de Commissie de reikwijdte van de verordening verbreden naar agrariërs die landbouwproducten verwerken en afzetten. Decentrale overheden kunnen tot 19 november bijdragen aan deze consultatie.

MKB Landbouwvrijstellingsverordening

Met de MKB Landbouwvrijstellingsverordening kunnen decentrale overheden binnen bepaalde categorieën steun verlenen aan agrariërs, die actief zijn in de productie van primaire landbouwproducten. Deze steun hoeft niet formeel aan te worden gemeld bij de Commissie; alleen een kennisgeving en rapportage zijn nodig.

Categorieën

De huidige verordening bevat vrijstellingen van aanmelding voor onder andere de volgende categorieën:

– Instandhouding traditionele landschappen en gebouwen;
– Investeringen in milieu en dierenwelzijn;
– Verplaatsing van landbouwbedrijven in het algemeen belang;
– Vestiging van jonge landbouwers;
– Vervroegde uittreding;
– Schade veroorzaakt door dier- en plantenziekten, plagen en ongunstige weersomstandigheden;
– Ruilverkavelingen;
– Technische ondersteuning.

Nieuw voorstel

De MKB-landbouwverordening verloopt eind 2013. De Commissie is nieuwe regels aan het voorbereiden, die op 1 juli in werking zouden moeten treden. Deze ontwerpregels verruimen de vrijstellingen en introduceren nieuwe steuncategorieën. Zo wil de Commissie de reikwijdte verbreden naar agrariërs die landbouwproducten verwerken en afzetten. De huidige verordening is alleen van toepassing op agrariërs actief in de primaire productie. De huidige MKB-Landbouwvrijstellingsverordening zal overigens worden verlengd tot medio 2014.

Doel consultatie

Het doel van de consultatie is het verzamelen van standpunten over het eerste ontwerp van de toekomstige verordening. Wat het ontwerp vooral toevoegt is het uitbreiden van het toepassingsgebied om administratieve lasten te verminderen en vereenvoudiging en verduidelijking van de regels. Ook moet de verordening aansluiten bij het nieuwe Europese landbouwbeleid.

Link met herziening Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

Het ontwerp is nauw verbonden met het ontwerp van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en zal de ontwikkelingen en mogelijke amendementen van de AGVV volgen voor wat betreft de relevante gemeenschappelijke bepalingen.

Reageren

U kunt uw bijdrage aan de consultatie sturen naar:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Unit M.2 – Competition
Rue de la Loi 130
05/94A
B-1049 Brussels, Belgium

Of mailen naar agri-state-aids@ec.europa.eu.

Herziening staatssteunregels

De herziening van de verordening vindt plaats in het kader de modernisering van het EU-staatssteunbeleid (State aid Modernisation, SAM). Dit is een brede herziening van de staatssteunregels. Staatssteunregels zouden duurzame, slimme en inclusieve groei moeten bevorderen. SAM moet bijdragen aan deze doelstellingen.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Sandra van Limborgh, Europa decentraal

Bronnen:

Europese Commissie, Consultation on a draft Block Exemption Regulation for the agriculture and forestry sector and for rural areas (draft ABER)
Europese Commissie, Commission launches public consultation on new rules for state aids in agriculture, forestry and rural areas

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Staatssteun en landbouw, Staatssteun, Europa decentraal
Kennisgevingsprocedure, Staatssteun, Europa decentraal
Ontwerp consultatie, Europese Commissie