Consultatie landbouw de-minimisverordening: mogelijke verhoging van het de-minimisplafond

12 maart 2018Staatssteun

De Europese Commissie nodigt overheden, burgers, bedrijven en organisaties uit om te reageren op het tekstvoorstel tot wijziging van de landbouw de-minimissverordening. Met de beoogde wijziging zal het de-minimisplafond voor de primaire landbouwsector worden verhoogd van € 15.000 naar € 25.000 per onderneming. Hierdoor zouden overheden meer ruimte krijgen om geoorloofd steun te verlenen aan de primaire landbouwsector.

Waarom een verhoging van het de-minimisplafond?

De primaire landbouwsector bevindt zich sinds het ontstaan van de economische crisis in een moeilijke positie, aldus de Europese Commissie. Sommige lidstaten verlenen daarom de-minimissteun aan de landbouwsector om tijdelijke tekorten aan te vullen. In een aantal van deze lidstaten is het inmiddels niet meer mogelijk om de-minimissteun te verlenen, omdat het de-minimisplafond (bijna) is bereikt. De Europese Commissie stelt daarom voor het de-minimisplafond te verhogen, zodat in het geval van nieuwe crisissituaties adequaat steun kan worden verleend. Naast een verhoging van de drempel stelt de Europese Commissie ook voor om een de-minimisregister voor het gebruik van deze verordening op te zetten.

De consultatie

De huidige consultatie richt zich op het tekstvoorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de huidige landbouw de-minimisverordening. Via een questionnaire die de Europese Commissie heeft gepubliceerd op haar website kan input worden geleverd op het voorstel tot wijziging van de huidige landbouw de-minimisverordening. Reageren kan tot en met 16 april 2018. De Europese Commissie heeft de verwachting uitgesproken dat het (al dan niet aangepaste) voorstel deze zomer nog wordt aangenomen nadat de lidstaten zijn geraadpleegd.

Minder administratieve lasten?

Volgens de Commissie draagt een verhoging van het de-minimisplafond bij aan een vermindering van administratieve lasten. Er kan op basis van de Landbouwvrijstellingsverordening weliswaar meer steun worden verleend dan op basis van de landbouw de-minimisverordening. Daar staat tegenover dat er in dat eerste geval een kennisgevingsprocedure moet worden gedaan en aan een jaarlijkse rapportageplicht moet worden voldaan. Meer informatie over de toepassingsmogelijkheden van de landbouw de-minimisverordening is te vinden op onze website.

Wat is de-minimissteun?

Bij de-minimissteun wordt het steunbedrag te gering geacht om een ongunstig effect te hebben op het interstatelijk handelsverkeer, waardoor er geen sprake is van staatssteun. Er zijn verschillende de-minimisverordeningen voor verschillende sectoren. Wanneer het gaat om steun voor de primaire landbouwsector is de landbouw de-minimisverordening van toepassing. Steun die voldoet aan de voorwaarden van de van toepassing zijnde de-minimisverordening hoeft niet gemeld te worden bij de Commissie.

 

Bronnen:

Persbericht, Europese Commissie
Consultatie landbouw de-minimisverordening, Europese Commissie
Questionnaire, Europese Commissie

Meer informatie

Staatssteun, Europa decentraal
Landbouw, Europa decentraal
De-minimis, Europa decentraal
De-minimis landbouw, Europa decentraal