Consultatie nieuw voorstel de-minimisvrijstelling staatssteun

19 juli 2013Staatssteun

Op 17 juli is de consultatie gestart voor de herziening van de De-minimisvrijstelling voor kleine steunbedragen. Onder deze vrijstelling mogen decentrale overheden over een periode van drie belastingjaren een onderneming tot € 200.000,= steunen, zonder dit te melden aan de Europese Commissie. Het nieuwe voorstel bevat een verplichting voor een de-minimisregister. Dat zou betekenen dat decentrale overheden alle door hen verstrekte de-minimissteun moeten registreren en rapporteren.

Handhaving steunplafond

Het plafond van € 200.000,= over drie belastingjaren per onderneming blijft, in tegenstelling tot verzoeken om dit te verhogen, gehandhaafd. De Commissie is van mening dat hogere bedragen de tussenstaatse handel kunnen beïnvloeden. Dat geldt met name in tijden van financiële crisis.

Vereenvoudiging

Het voorstel moet de regels vereenvoudigen en verhelderen. De Commissie wil een ‘safe harbour’ introduceren voor leningen tot € 1 miljoen. Om de rechtszekerheid te vergroten en de administratieve lasten te verminderen, maakt de Commissie de definitie van het begrip ‘zelfstandige onderneming’ eenvoudiger.

De-minimisregister

Van belang is dat het nieuwe voorstel een verplichting bevat voor een nationaal de-minimisregister. De Commissie wil hiermee controleren dat het de-minimisplafond niet wordt overschreden. Ook wil de Commissie zo’n register gebruiken om gegevens te verzamelen over het gebruik van de vrijstelling.

Wat is de-minimis?

Decentrale overheden mogen over een periode van drie belastingjaren één onderneming tot € 200.000,= steunen. Voor de landbouw-, visserij- en vervoerssector gelden lagere drempels. Voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB) is het plafond hoger (€ 500.000,=).

Geen staatssteun

Volgens de Commissie hebben bedragen onder deze drempels geen invloed op de tussenstaatse handel. Er is dus geen sprake van staatssteun. Melding, kennisgeving en rapportage aan de Commissie zijn daarom niet vereist.

Eisen steun

De steun moet wel aan een aantal eisen voldoen. Belangrijk is dat het de-minimisplafond geldt voor één zelfstandige onderneming. De bepaling hiervan is complex als de onderneming een bepaalde afhankelijkheidsrelatie met andere ondernemingen heeft.

Reactietermijn

Decentrale overheden kunnen tot 9 september 2013 input geven.

Door:

Lisanne Vis-Boer, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Europese Commissie, 17 juli 2013

Meer informatie

Consultatie voorstel herziening De-minimisvrijstellingsverordening
De-minimis, Staatssteun, Europa decentraal