Nieuws

Publicatie: 12 april 2021

Door:


In richtlijn Hernieuwbare Energie (2018/2001) zijn duurzaamheidscriteria geïntroduceerd voor bio-brandstoffen en vloeibare biomassa. Deze duurzaamheidscriteria gelden voor de bio-energie in de elektriciteit, verwarmingssector, koelingssector en vervoerssector in de EU. In de opengestelde consultatie kan er nu worden gereageerd op een verdere uitwerking van deze criteria.

Duurzaamheidscriteria

Met de criteria in richtlijn 2018/2001 worden eisen gesteld aan het land en gebied waar biomassa wordt gewonnen en de manier waarop biomassa wordt gewonnen (ongeacht de geografische oorsprong). Tevens stelt de richtlijn ook criteria vast aan de koolstofvastlegging en de installaties waar de biomassa wordt verwerkt. De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel gedaan voor een nieuwe uitvoeringsrichtlijn die zich specifiek richt op energieopwekking uit biomassa afkomstig van bossen. In dit voorstel worden de duurzaamheidscriteria verder uitgewerkt.

Deelnemen?

Belanghebbenden kunnen tot en met 28 april reageren op de voorgestelde tekst. De definitieve richtlijn wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2021.

Bron

Renewable Energy Directive – guidance on the sustainability criteria for forest biomass used in energy production, Europese Commissie

Meer informatie

Hernieuwbare energie, Kenniscentrum Europa Decentraal
EU-wijzer Hernieuwbare energie, Kenniscentrum Europa Decentraal