Nieuws

Publicatie: 6 april 2021

Door: en


De Europese Commissie heeft een voorstel ontwikkeld voor een Europees interoperabiliteitskader voor slimme steden en samenlevingen. Interoperabiliteit maakt het mogelijk voor decentrale overheden om op een begrijpelijke manier informatie uit te wisselen met burgers en bedrijven. Belanghebbenden kunnen hier nu een bijdrage aan leveren. Het voorstel heeft als doel om de samenwerking tussen decentrale overheden te versterken en om hen te ondersteunen bij het verstrekken van interoperabiliteitsdiensten aan burgers en bedrijven.

Slimme steden en Samenlevingen

De Europese Unie hecht op alle vlakken veel waarde aan een sterke interoperabiliteit. De Europese Commissie is daarom samen met Deloitte en de KU Leuven bezig om een voorstel voor een Europees Interoperabiliteitskader voor Slimme Steden en Samenlevingen (EIF4SCC) op te stellen. Het interoperabiliteitskader zal decentrale overheden ondersteunen bij het gebruik van interoperabiliteitsinstrumenten.

Steden en samenlevingen worden geconfronteerd met complexe uitdagingen zoals klimaatveranderingen, huisvestingskwaliteit en stedelijke mobiliteit. Om deze confrontaties wordt er steeds meer gebruik gemaakt van technologische ontwikkelingen en digitale oplossingen. Hiermee transformeren ze in Slimme steden en samenlevingen. Voor decentrale overheden is interoperabiliteit van groot belang. Bij een gebrek aan interoperabiliteit tussen decentrale overheden zullen er mogelijk verschillende oplossingen worden aangeboden voor hetzelfde probleem. Het interoperabiliteitskader wil dit tegengaan door lokale bestuurders te voorzien van definities, principes, aanbevelingen en praktische gebruiksscenario’s. Ook zal er een gemeenschappelijk model ontwikkeld worden dat openbare dienstverlening tussen steden, regio’s en grenzen mogelijk maakt.

Feedback

Alle belanghebbenden zijn uitgenodigd om inbreng te leveren aan deze consultatie. De consultatie bestaat uit een online vragenlijst die beschikbaar is tot 12 april 2021.

Bron

Consultatie Europees interoperabiliteitskader voor Slimme steden en samenlevingen, Europese Commissie

Meer informatie

Europees recht en beleid, Kenniscentrum Europa Decentraal
Geef uw mening omtrent de interoperabiliteit in de overheidssector, Kenniscentrum Europa Decentraal