Consultatie steunen ondernemingen in moeilijkheden

22 november 2013Staatssteun

De Europese Commissie nodigt onder andere decentrale overheden uit input te geven over het ontwerp inzake de nieuwe richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun. In deze richtsnoeren zijn de voorwaarden uiteengezet waaronder (decentrale) overheden bedrijven in financiële nood kunnen steunen. De consultatieronde sluit 31 december 2013.

Achtergrond

Steun aan ondernemingen in nood heeft grote gevolgen voor de mededinging. Immers, ondernemingen, die normaal gesproken de markt zouden verlaten, worden hiermee kunstmatig overeind gehouden.

Huidige regels

De huidige redding- en herstructureringsrichtlijnen dateren van 2004. Oorspronkelijk zouden deze in 2009 al vervallen. Maar omdat de Commissie destijds niet vooruit wilde lopen op herziening van de staatssteunregels in algemene zin, is de werkingstermijn van de regels tot twee maal toe verlengd.

Onder de huidige regels mogen bedrijven – onder voorwaarden- gesteund worden voor een periode van zes maanden. Na deze periode moet bij de Commissie een plan worden ingediend om het bedrijf te herstructureren en gezond te maken of de hulp moet worden stopgezet en terugbetaald.

Kaders consultatie

Het doel van de herziening is om de voorwaarden zo vorm te geven dat steun alleen mogelijk is in ‘de meest dringende gevallen’. Ook zullen de kosten van herstructureringen gedeeld moeten worden met private investeerders. In de ontwerptekst van de Commissie staan de voorlopige voorstellen waarop gereageerd kan worden.

Hoofdelementen ontwerptekst

Het voorstel van de Commissie bestaat uit vier hoofdelementen:

-een nieuw concept van de term ’tijdelijke herstructureringssteun’;
-betere filters om te bepalen of steun in bepaalde gevallen echt noodzakelijk en gewenst is;
-suggesties over de mogelijkheden om de kosten van redden en herstructureren zoveel mogelijk te delen met de private sector; en
-een meer objectieve en precieze definitie van ‘ondernemingen in nood’.

State Aid Modernisation

Het vernieuwen en stroomlijnen van regels voor het verlenen van steun aan ondernemingen in zwaar weer maakt onderdeel uit van een algehele modernisering van de Europese staatssteunregels.

Artikelenserie

Europa decentraal besteedt de komende maanden veel aandacht aan de herziening van de staatssteunregels. Zo bespreekt Europa decentraal in een serie van tien artikelen in nieuwsbrief de Europese Ster de belangrijkste aanpassingen.

Staatssteunagenda

Ook heeft Europa decentraal een staatssteunagenda op de website geplaatst waarin wij alle aanstaande staatssteunherzieningen voor u op een rij zetten.

Reageren

Wilt u reageren op deze consultatieronde? Stuur dan uw suggesties naar Stateaidgreffe@ec.europa.eu.

Door:

Lukas Ament en Thomas Klink

Meer informatie:

Reddings- en herstructureringssteun, Staatssteun, Europa decentraal
Staatssteunagenda, agenda EU wetgeving, Europa decentraal
Press release, Europese Commissie
Informatie over consultatie, Europese Commissie