Contracteren in het sociaal domein – Bijgespijkerd in één week

27 augustus 2018

Wilt u meer weten over inkoop in het sociaal domein? Kom dan van 17 tot en met 21 september naar de Jaarbeurs in Utrecht voor de Kennis- en praktijkweek Contracteren in het sociaal domein. Onderwerpen als inkoop, beleidsvorming, uitvoering en theorie worden hier allemaal behandeld. Het programma is divers met 25 sprekers, sessies en workshops in 5 dagen. Doordat deelnemers uit de hele keten aanwezig zijn en een bijdrage aan dit event leveren, is het mogelijk van elkaar te leren en in dialoog te gaan. Hierbij wordt vooral ingegaan op casuïstiek waar u in uw praktijk tegenaan loopt en hoe dit verbeterd kan worden.

Voor wie?

De Kennis- en praktijkweek is nuttig voor iedereen die te maken heeft met contracteren in het sociaal domein (beleidsmedewerkers, inkopers en zorgaanbieders). U kunt zowel individueel als in groepsverband deelnemen aan één onderdeel, een gehele dag of de gehele week.

Sprekers

Onder andere Jan Mentink (Ambassadeur Zorglandschap), Jan Telgen (PPRC), Frank Bosboom (SIOO), Brian Esselaar en Nadine de Kort (EHdK), Arthur van de Meerendonk (PIANOo) en John Weinstock (NEVI) zullen komen spreken. Verder delen diverse zorgaanbieders en vele gemeenten ­ –van Apeldoorn tot Zutphen en van Maastricht tot Groningen –­ hun ervaringen met u.

Programma

Dag 1

Op deze dag worden inspirerende sessies verzorgd door PPRC, PIANOo, de Landsadvocaat, de Autoriteit Consument en Markt en een aantal gemeenten die de transitie hebben omgezet in een transformatie. Jan Telgen zal een uitgebreide inleiding verzorgen, waarin hij vertelt over het onderzoek dat hij heeft gedaan naar aanbestedingen door gemeenten.

Dag 2

In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het bureau EHdK een sturingsmodel voor de inkoop van Jeugdhulp ontwikkeld. Er komen verschillende methoden aan de orde op het gebied van het bekostigingsmodel, wijze van contracteren, organiseren van de toegang en het leveranciersmanagement. Per onderwerp wordt ook ingegaan op de voor- en nadelen van de verschillende onderdelen en de onderlinge samenhang met elkaar. Hoewel het model in eerste instantie gericht is op jeugdhulp, is het ook goed bruikbaar voor inkoop Wmo 2015.

Dag 3

Op deze praktijkdag zullen 12 gemeenten/regio’s vertellen op welke wijzen zij vorm hebben gegeven aan contractering in het sociaal domein. Zij delen niet alleen hun succesverhalen met u, maar ook hun worstelingen en hoe zij hiermee zijn omgegaan.

Dag 4

Hoe (her)positioneren gemeenten inkoop, zodat na de decentralisatie (transitie) ook daadwerkelijk een transformatie plaatsvindt in samenwerking met bestuur, beleid en zorgaanbieders. En wat vraagt dit van de inkopers? Vanuit het perspectief van de inkoper kijken we naar het inkoopproces: van politiek doel tot beleid en de daadwerkelijke uitvoering.

Dag 5

In de werkgroepen aanbesteden Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn knelpunten geanalyseerd op het gebied van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein en is een basis gelegd voor een actieprogramma als aanjager voor verbetering op dit gebied. Naast het presenteren van de knelpunten wordt het verdere actieprogramma van de werkgroep toegelicht.

Het volledige programma inclusief tijdsschema’s vindt u hier.

Inschrijven

Aanmelden kan via DienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl. U kunt zich zowel individueel of als groep aanmelden. De toegang is gratis en voor lunch en koffie wordt gezorgd. U kunt u inschrijven voor zowel enkele blokken/dagen als voor de gehele week. Wacht niet te lang, want het aantal plekken is beperkt. Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot Leon Klinkers via Leon.Klinkers@minbzk.nl.