Coördinatiepunt Staatssteun

Wanneer een decentrale overheid steun verleent op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV), moet de steun kennisgegeven worden. Het Coördinatiepunt Staatssteun van Europa decentraal (CPS) begeleidt decentrale overheden bij het doen van kennisgevingen.

Bij het doen van een staatssteunmelding, moet u contact opnemen met het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie onderaan deze pagina)


Sluitingsperiode COÖRDINATIEPUNT Staatssteun in Augustus 2021  

Bij deze willen we u informeren over de sluitingsperiode van het Coördinatiepunt Staatssteun van Kenniscentrum Europa decentraal (CPS) tijdens de zomerperiode 2021.

Tussen 9 en 20 augustus 2021 worden kennisgevingen van staatssteun niet door ons gecontroleerd en niet doorgezonden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ook het ministerie van BZK is in deze periode niet beschikbaar voor het indienen van nieuwe kennisgevingen.

Kennisgevingen met een deadline die ligt in de sluitingsperiode moeten uiterlijk vóór 2 augustus 2021 klaargezet worden in SANI2 ter controle door het CPS. Daarvan moet u ook uitdrukkelijk per mail mededeling doen aan het CPS.

Kennisgevingen die worden ingediend tussen 2 en 20 augustus 2021 zullen vanaf 23 augustus 2021 in behandeling worden genomen. Hierbij zal voorrang worden verleend aan de kennisgevingen met de meest urgente vervaltermijnen.

Voor eventuele vragen over de zomersluiting kunt u contact opnemen met het Coordinatiepunt Staatssteun via cps@europadecentraal.nl


 

Rapportages 

Decentrale overheden die aangemelde of vrijgestelde steun verlenen, moeten rekening houden met de rapportageplicht. Er moet jaarlijks verslag worden gedaan aan de Europese Commissie over de uitbetalingen van verleende steun.

Rapportages

steun Kennisgeven

Wilt u als gemeente of provincie een kennisgeving doen of heeft u hier specifieke vragen over? Neem dan contact op met Europa decentraal (CPS) via cps@europadecentraal.nl. Onderstaande adviseurs van CPS Europa decentraal kunnen u dan verder helpen:

Demi Hoefnagels
Telefoon: 06 3416 3568
E-mail: D.Hoefnagels@europadecentraal.nl 

Laura Hollmann
Telefoon: 06 3416 3502
E-mail: L.Hollmann@europadecentraal.nl

Piet Veerkamp

Telefoon: 06 18579263

E-mail: P.Veerkamp@europadecentraal.nl

Meer informatie over wanneer u een steunmaatregel moet kennisgeven vindt u hier. Zie voor meer informatie over de kennisgevingsprocedure deze pagina. Wanneer u vragen hebt over kennisgeven neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal.

Ondersteuning ministerie van BZK

Het Coördinatiepunt Staatssteun (CPS) van Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun (CSDO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het gebied van staatssteunrapportages en -kennisgevingen. Dit betekent dat Europa decentraal decentrale overheden begeleidt bij het doen van een kennisgeving.

Werkzaamheden

Europa decentraal voert de volgende staatssteunwerkzaamheden uit:

  • het begeleiden en coördineren van kennisgevingen van gemeenten en provincies;
  • het coördineren van de jaarlijkse staatssteunrapportages van provincies en gemeenten ten behoeve van de State Aid Scoreboard van de Europese Commissie. De benodigde informatie vraagt Europa decentraal jaarlijks bij gemeenten en provincies op.

Eindverantwoordelijkheid bij BZK

In alle gevallen behoudt het ministerie van BZK de eindverantwoordelijkheid. Europa decentraal verstrekt geen informatie aan de Europese Commissie zonder een eindtoets en toestemming van BZK. Het ministerie blijft ook de ondertekenaar van de kennisgevingen.

Steun melden

Het Coördinatiepunt Staatssteun is het aanspreekpunt voor het doorgeven van steunmeldingen van decentrale overheden aan de Commissie. Het Coördinatiepunt begeleidt decentrale overheden in de verdere meldingsprocedure en adviseert hen over staatssteunzaken voorafgaand aan een eventuele melding. Ook in de vervolgstappen na de melding, zoals jaarlijkse rapportages en andere procedures, vervult het Coördinatiepunt een begeleidende en coördinerende rol.

Contactgegevens Coördinatiepunt staatssteun (CSDO) van het ministerie van BZK

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Bij voorkeur neemt u contact op via coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl.

Maarten Aalbers
Telefoon: 06 5006 2743
E-mail: maarten.aalbers@minbzk.nl

Angelique van Herwijnen
Telefoon: 06 5280 9566
E-mail: angelique.herwijnen@minbzk.nl

Het secretariaat kunt u bereiken via 070 426 7651.

privacy

Wanneer u met Europa decentraal contact opneemt omtrent staatssteunrapportages en -kennisgevingen worden uw persoonsgegevens verwerkt. Meer informatie hier over kunt u vinden in onze privacyverklaring.