Coördinatiepunt Staatssteun

Wanneer een decentrale overheid steun verleent op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV), moet de steun kennisgegeven worden. Het Coördinatiepunt Staatssteun van Europa decentraal (CPS) begeleidt decentrale overheden bij het doen van kennisgevingen.

Bij het doen van een staatssteunmelding, moet u contact opnemen met het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie onderaan deze pagina)

Zomersluiting CPS

Tussen 8 en 21 augustus 2022 is het Coördinatiepunt Staatssteun van Kenniscentrum Europa Decentraal (CPS) gesloten. Dit betekent dat we in die periode niet in de gelegenheid zijn kennisgevingen te controleren of door te zetten naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kennisgevingen met een deadline die ligt in de periode tussen 8 en 21 augustus 2022 zouden we daarom graag tijdig ontvangen. Vandaar het verzoek om vóór 1 augustus 2022 deze kennisgevingen klaar te zetten in SANI2 voor ons ter controle en per mail ons hier op te attenderen. Kennisgevingen waarvan we op de hoogte worden gebracht tijdens de sluitingsperiode zullen we vanaf 22 augustus 2022 in behandeling nemen. Hierbij zullen we voorrang verlenen aan de kennisgevingen met de meest urgente deadlines.

Rapportages 

Decentrale overheden die aangemelde of vrijgestelde steun verlenen, moeten rekening houden met de rapportageplicht. Er moet jaarlijks verslag worden gedaan aan de Europese Commissie over de uitbetalingen van verleende steun.

Rapportages

steun Kennisgeven

Wilt u als gemeente of provincie een kennisgeving doen of heeft u hier specifieke vragen over? Neem dan contact op met Europa decentraal (CPS) via cps@europadecentraal.nl. Onderstaande adviseurs van CPS Europa decentraal kunnen u dan verder helpen:

Demi Hoefnagels
Telefoon: 06 3416 3568
E-mail: D.Hoefnagels@europadecentraal.nl 

Laura Hollmann
Telefoon: 06 3416 3502
E-mail: L.Hollmann@europadecentraal.nl

Piet Veerkamp
Telefoon: 06 18579263
E-mail: P.Veerkamp@europadecentraal.nl

Brent Bos
Telefoon: 06 1857 9264
E-mail: B.bos@europadecentraal.nl

Meer informatie over wanneer u een steunmaatregel moet kennisgeven vindt u hier. Zie voor meer informatie over de kennisgevingsprocedure deze pagina. Wanneer u vragen hebt over kennisgeven neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal.

Ondersteuning ministerie van BZK

Het Coördinatiepunt Staatssteun (CPS) van Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun (CSDO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het gebied van staatssteunrapportages en -kennisgevingen. Dit betekent dat Europa decentraal decentrale overheden begeleidt bij het doen van een kennisgeving.

Werkzaamheden

Europa decentraal voert de volgende staatssteunwerkzaamheden uit:

  • het begeleiden en coördineren van kennisgevingen van gemeenten en provincies;
  • het coördineren van de jaarlijkse staatssteunrapportages van provincies en gemeenten ten behoeve van de State Aid Scoreboard van de Europese Commissie. De benodigde informatie vraagt Europa decentraal jaarlijks bij gemeenten en provincies op.

Eindverantwoordelijkheid bij BZK

In alle gevallen behoudt het ministerie van BZK de eindverantwoordelijkheid. Europa decentraal verstrekt geen informatie aan de Europese Commissie zonder een eindtoets en toestemming van BZK. Het ministerie blijft ook de ondertekenaar van de kennisgevingen.

Steun melden

Het Coördinatiepunt Staatssteun is het aanspreekpunt voor het doorgeven van steunmeldingen van decentrale overheden aan de Commissie. Het Coördinatiepunt begeleidt decentrale overheden in de verdere meldingsprocedure en adviseert hen over staatssteunzaken voorafgaand aan een eventuele melding. Ook in de vervolgstappen na de melding, zoals jaarlijkse rapportages en andere procedures, vervult het Coördinatiepunt een begeleidende en coördinerende rol.

Contactgegevens Coördinatiepunt staatssteun (CSDO) van het ministerie van BZK

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Bij voorkeur neemt u contact op via coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl.

Maarten Aalbers
Telefoon: 06 5006 2743
E-mail: maarten.aalbers@minbzk.nl

Angelique van Herwijnen
Telefoon: 06 5280 9566
E-mail: angelique.herwijnen@minbzk.nl

Het secretariaat kunt u bereiken via 070 426 7651.

privacy

Wanneer u contact opneemt met Europa decentraal omtrent staatssteunrapportages en -kennisgevingen worden uw persoonsgegevens verwerkt. Europa decentraal zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie hier over kunt u vinden in onze privacyverklaring.