Coördinatiepunt Staatssteun

Wanneer een decentrale overheid steun verleent op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV), moet de steun kennisgegeven worden. Het Coördinatiepunt Staatssteun van Europa decentraal (CPS) begeleidt decentrale overheden bij het doen van kennisgevingen.

Bij het doen van een staatssteunmelding, moet u contact opnemen met het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie onderaan deze pagina)

Rapportages

Decentrale overheden die aangemelde of vrijgestelde steun verlenen, moeten rekening houden met de rapportageplicht. Er moet jaarlijks verslag worden gedaan aan de Europese Commissie over de uitbetalingen van verleende steun. De rapportageperiode over 2023 was open van 1 april tot en met 31 mei 2024.

Steun kennisgeven

Wilt u als gemeente of provincie een kennisgeving doen of heeft u hier specifieke vragen over? Neem dan contact op met Europa decentraal (CPS) via cps@europadecentraal.nl. Of rechtstreeks met:

Matthijs van Wolferen
Telefoon: 06 4133 8745
E-mail: m.vanwolferen@europadecentraal.nl

Meer informatie over wanneer u een steunmaatregel moet kennisgeven vindt u hier. Zie voor meer informatie over de kennisgevingsprocedure deze pagina. Wanneer u vragen hebt over kennisgeven neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal.

Ondersteuning ministerie van BZK

Het Coördinatiepunt Staatssteun (CPS) van Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun (CSDO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het gebied van staatssteunrapportages en -kennisgevingen. Dit betekent dat Europa decentraal decentrale overheden begeleidt bij het doen van een kennisgeving.

Werkzaamheden

Europa decentraal voert de volgende staatssteunwerkzaamheden uit:

  • het begeleiden en coördineren van kennisgevingen van gemeenten en provincies;
  • het coördineren van de jaarlijkse staatssteunrapportages van provincies en gemeenten ten behoeve van de State Aid Scoreboard van de Europese Commissie. De benodigde informatie vraagt Europa decentraal jaarlijks bij gemeenten en provincies op.

Eindverantwoordelijkheid bij BZK

In alle gevallen behoudt het ministerie van BZK de eindverantwoordelijkheid. Europa decentraal verstrekt geen informatie aan de Europese Commissie zonder een eindtoets en toestemming van BZK. Het ministerie blijft ook de ondertekenaar van de kennisgevingen.

Contactgegevens Coördinatiepunt staatssteun (CSDO) van het ministerie van BZK

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Bij voorkeur neemt u contact op via coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl.

Het secretariaat kunt u bereiken via 070 426 7651.

Steun melden

Het Coördinatiepunt Staatssteun is het aanspreekpunt voor het doorgeven van steunmeldingen van decentrale overheden aan de Commissie. Het Coördinatiepunt begeleidt decentrale overheden in de verdere meldingsprocedure en adviseert hen over staatssteunzaken voorafgaand aan een eventuele melding. Ook in de vervolgstappen na de melding, zoals jaarlijkse rapportages en andere procedures, vervult het Coördinatiepunt een begeleidende en coördinerende rol.

Privacy

Wanneer u met Kenniscentrum Europa Decentraal contact opneemt omtrent staatssteunrapportages en -kennisgevingen worden uw persoonsgegevens verwerkt. Meer informatie hier over kunt u vinden in onze privacyverklaring.