Coronacrisis

Wat voor impact heeft de coronacrisis op Europese regelgeving en -beleid? En met welke Europese aspecten moet uw overheidsorganisatie rekening houden als u extra maatregelen neemt om de effecten van de coronacrisis op te vangen? Denk bijvoorbeeld aan de staatssteun- en aanbestedingsregels.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de laatste ontwikkelingen en verdiepende informatie.


Staatssteun en corona

Europese Commissie wijzigt AGVV wegens coronavirus en verlengt zowel AGVV als reguliere de-minimis

Europese Commissie wijzigt AGVV wegens coronavirus en verlengt zowel AGVV als reguliere de-minimis

Op 2 juli 2020 heeft de Europese Commissie een wijzigingsverordening gepubliceerd om de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) aan te passen, zodat de AGVV ook tijdelijk van toepassing is op ondernemingen in
Tweede verruiming Tijdelijke staatssteunkader in verband met coronacrisis

Tweede verruiming Tijdelijke staatssteunkader in verband met coronacrisis

Op 8 mei heeft de Europese Commissie een tweede aanpassing vastgesteld van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun in verband met COVID-19. Het betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied van de
Tijdelijk staatssteunkader Europese Commissie

Tijdelijk staatssteunkader Europese Commissie

Per 19 maart 2020 geldt een tijdelijk liquiditeitssteunkader in verband met de economische gevolgen van het coronavirus.
Nationale financierings­maatregelen

Nationale financierings­maatregelen

Voor decentrale overheden die voornemens zijn eigen steunregelingen op te stellen is het goed van deze maatregelen kennis te nemen, om overlap tussen verschillende nationale regelingen te voorkomen.
Steun op basis van het VWEU

Steun op basis van het VWEU

Lidstaten kunnen op grond van het VWEU benadeelde organisaties compenseren voor geleden schade door uitzonderlijke omstandigheden, zoals ook de corona-uitbraak.
Maatregelen die geen staatssteun vormen

Maatregelen die geen staatssteun vormen

De Europese Commissie heeft in een mededeling aangegeven dat lidstaten bepaalde maatregelen kunnen nemen om de economie te stimuleren die buiten de staatssteunregels vallen.

EU-recht en beleid en corona

Europese Commissie publiceert aanbestedings­richtsnoeren voor aankoop van noodzakelijke goederen, diensten en werken door coronacrisis

Europese Commissie publiceert aanbestedings­richtsnoeren voor aankoop van noodzakelijke goederen, diensten en werken door coronacrisis

Met deze richtsnoeren wil de Commissie overheden laten zien dat het bestaande Europese aanbestedingskader voldoende flexibiliteit biedt om essentiële overheidsopdrachten binnen korte tijd aan te schaffen.
Coronacrisis mogelijk van invloed op verloop aanbestedings­procedures

Coronacrisis mogelijk van invloed op verloop aanbestedings­procedures

Inschrijvers kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden gaan ondervinden bij het vormgeven van hun offerte.
Overgebleven cohesiegeld wordt ingezet voor impact coronavirus

Overgebleven cohesiegeld wordt ingezet voor impact coronavirus

Met het Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) van de EU wordt € 37 miljard ingezet om lidstaten te steunen met het opvangen van de impact van het coronavirus.
Commissie wil alle financiële middelen gebruiken voor maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis

Commissie wil alle financiële middelen gebruiken voor maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis

De Commissie heeft daarvoor op 2 april een tweede pakket aan maatregelen voorgesteld in een nieuwe mededeling.
Commissie publiceert richtsnoeren voor grensoverschrijdende zorg

Commissie publiceert richtsnoeren voor grensoverschrijdende zorg

Het coronavirus zet medische zorg wereldwijd onder druk. Om de grensoverschrijdende samenwerking in de EU op dit gebied te ondersteunen, heeft de Commissie praktische richtsnoeren gepubliceerd.

Corona V&A

corona-faq

Dat klopt, vooralsnog heeft de Europese Commissie niet aangegeven dat dit zal gebeuren.

Hier vindt u een overzicht van andere organisaties die informatie bieden over de coronacrisis en onderwerpen die voor u als medewerker van een decentrale overheid van belang kunnen zijn.

Meer informatie over de coronacrisis

Samenloop (cumulering) van de-minimisstaatssteun kan ontstaan als aan de onderneming al eerder staatssteun is verleend door de gemeente of een andere overheid.

Kan er sprake zijn van ongeoorloofde samenloop (cumulering) van staatssteun wanneer voor het steunen van ondernemingen in de coronacrisis gebruik wordt gemaakt van de de-minimisverordening?

Als gemeente willen wij steun verlenen aan onze ondernemers om de economische gevolgen van de coronamaatregelen te beperken. Hoe kunnen wij deze steun in overeenstemming met de staatssteunregels verstrekken?

Hoe kunnen decentrale overheden rechtmatig steun verlenen tijdens de coronacrisis?

Dwingende spoed betreft een restrictieve grond in de aanbestedingsregelgeving voor bijvoorbeeld het hanteren van kortere termijnen. Lees meer hierover in de nieuwsberichten

De Europese Commissie heeft vanaf medio maart de eerste tijdelijke steunmaatregelen vanwege de coronacrisis uitgebracht. Lees meer hierover in nieuwsbericht

Nee, er komt niet zoals in 2009 bij de financiële crisis, één landelijke tijdelijke steunmaatregel voor alle overheden. Vooralsnog is het aan decentrale overheden zelf om te overwegen óf en welke steunmaatregelen zij willen nemen en of zij daarbij bij Europese of nationale steunkaders willen en kunnen aansluiten. Zij kunnen daarbij anticiperen op de mogelijkheden die de Europese steunkaders voor corona momenteel bieden. Zie ook de nieuwsberichten 

Ja, zowel op korte termijn (voorlopig uitstel) als op lange termijn (corona als kans voor het klimaat) zijn er gevolgen. Lees meer hierover in het nieuwsbericht

Op het gebied van grensoverschrijdende zorg zijn de eerste richtsnoeren door de Commissie uitgebracht. Ook ten aanzien van Interreg-samenwerking en de toepassing van vrij verkeerregels zijn de eerste gevolgen al zichtbaar. Lees meer hierover in het nieuwsbericht

De Europese Commissie heeft vanaf medio maart (19 maart, aangevuld op 3 april) de eerste tijdelijke steunmaatregelen vanwege de Coronacrisis uitgebracht. Lees meer hierover in deze nieuwsberichten

Tijdelijk staatssteunkader Europese Commissie

Verruiming tijdelijk staatssteunkader in verband met coronacrisis

De aanbestedingsregels bieden onder voorwaarden mogelijkheden voor bijvoorbeeld aanpassing van termijnen. Lees meer hierover in nieuwsbericht

Coronacrisis mogelijk van invloed op verloop aanbestedings­procedures

Load More

Helpdesk

Werkt u bij een gemeente, provincie, waterschap of de Rijksoverheid en heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u kosteloos gebruikmaken van onze helpdesk.

STEL UW VRAAG

Of kijk eerst naar de Corona V&A


Meer Corona nieuws


WEKELIJKS OP DE HOOGTE WORDEN GEHOUDEN?

Abonneer u dan op de nieuwsbrief de Europese Ster en mis niks van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.


Corona nieuws HNP

#CohesionAlliance vraagt input voor verklaring COVID-19 crisis
Frankrijk en Duitsland presenteren gezamenlijk voorstel Europees herstelprogramma
Commissie presenteert richtsnoeren vervoer na coronacrisis
EP resolutie langetermijnbegroting en economisch herstelplan
UITWISSELINGSPLATFORM: REGIO’S EN STEDEN HELPEN IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS