CPV zoekmachine

Deze zoekmachine helpt u om bij aan te besteden werken, leveringen en diensten de juiste CPV-code te vinden. Wanneer u het gewenste onderwerp in het Nederlands intypt, verschijnt de code die u bij Europese aanbestedingen kunt gebruiken op uw scherm.

CPV zoekmachine

Waarmee helpt de CPV-zoekmachine u?

Deze zoekmachine helpt u om bij aan te besteden werken, leveringen en diensten de juiste CPV-code te vinden. U kunt simpelweg het gewenste onderwerp in het Nederlands intypen.

Wat is CPV?

De gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (Common Procurement Vocabulary) is een uniform classificatiesysteem van overheidsopdrachten. Het stelt aanbestedende en inschrijvende diensten in staat bij een aanbesteding aan alle mogelijke producten en diensten alle mogelijke producten en diensten te identificeren. Door de cijfercodes, heeft de gebruiker geen last van taalbarrières. Enkele voorbeelden:

92342100-1     ballroomdanslesdiensten
03332200-9    dierlijk haar
35333200-9    raketten (ruimtevaart)

Meer weten?

Op de volgende pagina’s komt u meer te weten over de CPV:

Resultaten

Om een CPV-code te vinden kunt u het zoekveld hierboven gebruiken.