DAEB-compensatie voor schoolvervoer onder voorwaarden mogelijk

31 januari 2014Vervoer

Decentrale overheden kunnen vervoersbedrijven, die verplicht betaalbaar schoolvervoer aanbieden, onder voorwaarden compenseren zonder dat dit in strijd is met de Europese staatssteunregels. Tot deze conclusie kwam de Europese Commissie op 22 januari 2014 in een zaak over compensatie voor schoolvervoer in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.

Duitse regeling

In 2013 meldde Duitsland een regionale wet bij de Commissie aan die alle bus- en trambedrijven in Rijnland-Palts verplicht scholieren en studenten tegen een gereduceerd tarief vervoer aan te bieden. Als tegenprestatie ontvangen de vervoersbedrijven hiervoor compensatie van de deelstaat.

Dienst van algemeen economisch belang (DAEB)

Volgens de Commissie levert de verplichting tot het aanbieden van gereduceerd vervoer aan scholieren en studenten een DAEB op. De Duitse regionale wet is er namelijk op gericht dat betaalbaar schoolvervoer beschikbaar is in de deelstaat Rijnland-Palts.

Voorwaarden voor compensatie

De regionale wet legt vast dat de compensatie voor het uitvoeren van de DAEB vooraf op een objectieve en transparante manier moet worden berekend. Ook voorziet de wet in een ex post controlemechanisme om overcompensatie te voorkomen. Hierdoor wordt de verstoring van de mededinging tot een minimum beperkt. Verder is de compensatie beschikbaar voor alle bedrijven die vervoersdiensten in de deelstaat Rijnland-Palts aanbieden.

Verenigbaarheid maatregel

De Commissie concludeerde daarom dat de maatregel verenigbaar is met de interne markt op basis van artikel 93 VWEU. Dit artikel staat (decentrale) overheden toe compensatie te verlenen voor DAEB op het gebied van openbaar vervoer.

Sociaal karakter

Omdat de regionale wet een sociaal karakter heeft, consumenten voordelen biedt en wordt toegepast op een niet discriminerende manier, concludeerde de Commissie dat deze ook in overeenstemming is met artikel 107 lid 2 sub a VWEU. Steunmaatregelen die aan dit artikel voldoen, zijn verenigbaar met de interne markt.

Conclusie

Decentrale overheden zijn, in een situatie zoals in Duitsland, geoorloofd om via een DAEB steun te verstrekken aan vervoersbedrijven die verplicht zijn betaalbaar schoolvervoer aan te bieden. Indien aan de voorwaarden van artikel 93 VWEU is voldaan, levert de steun compensatie op voor de uitvoering van een DAEB die met de interne markt verenigbaar is. Ook kan zulke steun op grond van artikel 107 lid 2 sub a VWEU met de interne markt verenigbaar worden verklaard. Belangrijk is wel dat maatregelen onder beide artikelen eerst ter controle bij de Commissie moeten worden aangemeld voordat deze wordt uitgevoerd.

Door:

Lukas Ament en Merit van Veen, Europa decentraal

Bron:

Press release, Europese Commissie.

Meer informatie:

DAEB en vervoer, Europa decentraal
Vervoer en staatssteun, Europa decentraal