Dag van Europa: 9 mei 2014

Op 9 mei vieren alle lidstaten van de EU de Dag van Europa om te herdenken dat Robert Schuman, de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken, met zijn verklaring de aanzet gaf voor de huidige EU-samenwerking. Europese instellingen, de Rijksoverheid en decentrale overheden gebruiken de dag om het Europa-bewustzijn te vergroten.

Waarom is 9 mei Dag van Europa?

Op 9 mei 1950 gaf de Franse minister Robert Schuman de aanzet tot de oprichting van een supranationale Europese organisatie (de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal). Op die dag lichtte Robert Schuman zijn voorstel toe om een georganiseerd Europa tot stand te brengen, dat hij als een onmisbaar element zag voor de handhaving van vreedzame betrekkingen tussen de landen. Met dit voorstel, dat bekend staat als ‘de verklaring van Schuman’, werd het startschot gegeven voor de Europese samenwerking, die uiteindelijk heeft geleid tot wat vandaag de Europese Unie is. Op 9 mei 1985 werd deze dag door de Europese landen uitgeroepen tot de Dag van Europa.

Europa om de hoek

Op 9, 10 en 11 mei worden in de hele EU de Europa om de Hoek Kijkdagen georganiseerd. Projecten die met Europees geld worden uitgevoerd worden op deze dag open gesteld voor publiek. Ook in Brussel openen de Europese instellingen traditioneel in deze periode hun deuren voor publiek tijdens de EU Open Doors. Op 17 mei zijn onder andere het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van de EU in Brussel vrij te bezoeken. Dit jaar staan de activiteiten grotendeels in het teken van de Europese verkiezingen die plaatsvinden van 22-25 mei.

Andere activiteiten

Los van de Kijkdagen worden overal in het land activiteiten georganseerd ter ere van de Dag van Europa. De provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht organiseren op 9 mei een Europadebat in de Botanische Tuinen in Utrecht. Met oog op de Europese verkiezingen wil de provincie de Europadag aangrijpen om samen met de inwoners en een aantal kandidaten voor het Europees Parlement in gesprek te gaan over de Europese kansen in de regio Utrecht.

In opdracht van de provincie Zeeland organiseert SCOOP in de Zeeuwse Bibliotheek het ‘Europahuis’. Op 9 mei worden hier activiteiten georganiseerd, waaronder een debat en een lezing van Rutger Bregman.

Agenda

Kijk voor meer Europese activiteiten die voor u als decentrale overheid interessant kunnen zijn in de Agenda van Europa decentraal. Mocht u een toevoeging willen suggereren, dan kunt u een e-mail sturen naar info@europadecentraal.nl.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel
Arlette van den Berg, Europa decentraal, Den Haag

Meer informatie:

Dag van Europa, Europese Commissie
Website Europa om de Hoek Kijkdagen
Praktijkvraag, Wat is de dag van Europa?, Europa decentraal
EU Open Doors
Economic Board Utrecht
Zeeuwse Regio, Provincie Zeeland