Datalekken, privacy en Functionaris voor Gegevensbescherming op de Werken met Europa borrel

Op donderdag 30 maart vond de Werken met Europa borrel plaats bij Europa decentraal. Dit netwerkevent stond in het teken van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waaraan decentrale overheden zich vanaf 25 mei 2018 moeten houden. Voorbereidingen moeten nu al getroffen worden om straks aan de voorwaarden uit de verordening te voldoen.

Paneldiscussie

Rond 17.00 uur vond er een korte paneldiscussie plaats. Aan het panel namen Fenna Pols (directeur Europa decentraal), Ingeborg Smit (Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) gemeente Zoetermeer) en Kees Hintzbergen (adviseur informatiebeveiliging IBD) deel.

‘Iedere dag moeten decentrale overheden werken aan bewustwording’

Wat is een datalek en hoe vaak vindt dit plaats? Kees Hintzbergen beet het spits af. Hij schat in dat er elke dag bij iedere gemeente wel een datalek plaatsvindt. Bijvoorbeeld doordat er onbedoeld persoonsgegevens via de e-mail verstuurd worden, bij het doorsturen van een bericht. Het is belangrijk dat medewerkers van overheden zich bewust zijn van het belang van privacy. Incidenten zijn nauwelijks te voorkomen, zo stelt Kees Hintzbergen, maar overheden kunnen zich er wel goed op voorbereiden, waardoor de schade beperkt kan blijven.

‘Ongeveer 30% van de regels verandert’

Volgens Fenna Pols is het belangrijk dat decentrale overheden zich realiseren dat met het gelden van de AVG – en daarmee het vervallen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) – niet alles zal veranderen. Ongeveer 30% van de regels is nieuw, de overige regels blijven ongeveer gelijk aan die in de Wbp. U leest meer over de veranderingen die de AVG met zich meebrengt in dit nieuwsbericht.

‘Privacy is zoveel meer dan alleen juridische regels’

Ingeborg Smit is werkzaam voor Zoetermeer, een gemeente die voorloper is op het gebied van privacy. In haar rol als FG houdt zij toezicht op de implementatie en het naleven van de AVG. Het is belangrijk dat een FG in een organisatie grote risico’s kan aankaarten zonder daar op aangekeken te worden, zo stelt Ingeborg Smit. Een goede FG kent de organisatie goed en kan zich vrijelijk door de organisatie bewegen. Ook moet privacy volgens haar onderdeel worden van de organisatie, privacy is immers zoveel meer dan alleen juridische regels.

Tot slot

Stel zoveel mogelijk vragen via de helpdesk van Europa decentraal over privacy, stelde Fenna Pols aan het einde van de paneldiscussie. Hiermee kunnen wij andere overheden zo goed mogelijk informeren over de toepassing van de AVG. Op de website van Europa decentraal, onder andere op de themapagina Privacy, vindt u het belangrijkste nieuws en de laatste ontwikkelingen over dit onderwerp. Uitgebreide informatie over de AVG leest u in ons verdiepende artikel Nieuwe EU-privacyregels: geen ver-van-mijn-bed-show.

Door:

Lycke van Leusden, Europa decentraal

Meer informatie:

Themapagina Privacy, Europa decentraal,
Algemene verordening gegevensbescherming, Europa decentraal 
Functionaris voor Gegevensbescherming, Europa decentraal
Register van de verwerkingsactiviteiten, Europa decentraal
Autoriteit Persoonsgegevens