Datum e-factureren uitgesteld

25 september 2017Aanbesteden

Waarschijnlijk zijn decentrale overheden en andere overheidsorganisaties pas per april 2019 verplicht om e-facturen van ondernemers te accepteren. Dat blijkt uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 dat demissionair minister Kamp van Economische Zaken heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Dit is anders dan tot nu toe werd verwacht. De uiteindelijke implementatie-deadline is afhankelijk van de datum waarop de Europese norm voor e-facturering bekendgemaakt wordt. Het kabinet verwacht dat dit uiterlijke komende maand gebeurt.

Wat is e-factureren?

E-factureren is het elektronisch versturen en ontvangen van facturen. Een e-factuur wordt vaak verward met een PDF factuur die via de e-mail wordt ontvangen. Het verschil is dat een e-factuur automatisch kan worden ingelezen en verwerkt door het factureringssysteem van de ontvanger, terwijl dit bij een pdf bestand niet kan.

Richtlijn 2014/55 inzake elektronische facturering voor overheidsopdrachten

In richtlijn 2014/55 is een Europese standaard voor e-facturen opgenomen waarmee de onderlinge uitwisseling en communicatie tussen de huidige verschillende nationale aanbestedingssystemen in lidstaten wordt bevorderd. Hierdoor moet er een einde komen aan de rechtsonzekerheid, buitensporige complexiteit en extra exploitatiekosten voor de marktdeelnemers. Artikel 3 van de richtlijn stelt Europese normen voor e-facturen en hierin wordt bepaald dat overheden verplicht zijn e-facturen te accepteren.

Nieuwe implementatie-deadline

Er werd vooralsnog aangenomen dat overheden per november 2018 verplicht zouden zijn om e-facturen van ondernemers te accepteren. Art. 11 lid 2 richtlijn 2014/55 stelt namelijk dat lidstaten uiterlijk 18 maanden na de bekendmaking van de referentie van de Europese norm voor e-facturering de bepalingen moeten hebben vastgesteld die nodig zijn om te voldoen aan de verplichting om e-facturen te ontvangen en te verwerken. De Europese norm voor e-facturering is nog niet bekend gemaakt. Het kabinet verwacht deze uiterlijk in oktober 2017. Het Kabinet heeft nog 18 maanden na publicatie van deze norm. Gelet op de bepaling in art. 11 lid 2 richtlijn 2014/55 is daarom de verwachting dat overheden pas per april 2019 verplicht zijn om e-facturen van ondernemers te accepteren.

Geen uitstel voor decentrale overheden

Lidstaten hebben de mogelijkheid om decentrale aanbestedende diensten de mogelijkheid te geven om 30 maanden na de bekendmaking pas te verplichten tot e-facturering (art. 11 lid 2 richtlijn 2014/55) Hier maakt Nederland geen gebruik van. De verplichting gaat voor alle aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven op hetzelfde moment in, zo verduidelijkt de Memorie van Toelichting.

Bron:

Memorie van Toelichting, Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU

Door:

Chris Koedooder, Europa decentraal

Meer informatie:

Richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten
E-aanbesteden, Europa decentraal
E-facturen, Europa decentraal
Welke Europese verplichtingen gelden bij elektronisch aanbesteden? Praktijkvraag Europa decentraal