De EU en het VK bereiken akkoord over vangstmogelijkheden visserijsector voor 2021

29 juni 2021Brexit

Er is meer duidelijkheid over de visserijrechten met betrekking tot Brexit. De EU en het VK hebben begin juni een principeakkoord bereikt over de vangstmogelijkheden in de visserijsector voor 2021 en voor diepzeebestanden voor 2021 en 2022. De Raad heeft het akkoord een aantal dagen later goedgekeurd. Hiermee zijn de vangstmogelijkheden in de gedeelde EU-VK wateren voor 2021 vastgesteld.

Jaarlijks overleg over vangstmogelijkheden

Sinds 1 januari 2021 is het VK een ‘derde land’ (een land buiten de EU). Daardoor krijgen ondernemers uit de visserijsector te maken met strengere eisen en complexere procedures voor de in- en uitvoer van hun producten van en naar het VK. Ook gelden er specifieke regels voor de gedeelde EU-VK wateren. In de EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst is vastgesteld dat de EU en het VK de komende 5,5 jaar toegang blijven houden tot elkaars wateren. Wel is er afgesproken dat de partijen jaarlijks overleg plegen over de vangstmogelijkheden in de gedeelde wateren. Tijdens dit overleg wordt er gesproken over de totaal toegestane vangsten (TAC’s), in welke visbestanden wel of juist niet mag worden gevist en komen de maatregelen inzake duurzaam visserijbeheer aan bod. Ook moeten de EU en het VK volgens de handels- en samenwerkingsovereenkomst ieder jaar een mechanisme instellen voor de vrijwillige overdracht van vangstmogelijkheden tussen de partijen. Het kan voorkomen dat visbestanden door een van de partijen onderbevist worden. Via dit mechanisme kan de overdracht van vangstmogelijkheden dan tegen de marktwaarde aan de andere partij beschikbaar gesteld worden. Dit mechanisme wordt ook tijdens het jaarlijkse overleg door de partijen besproken.

Akkoord

Met het bereikte akkoord over het beheer van de visbestanden zijn de visserijrechten van zowel de EU- als VK vloot tot eind 2021 bepaald. Dit biedt duidelijkheid en stabiliteit aan vissers in de EU en het VK. In de overeenkomst worden zowel de TAC’s voor 75 gedeelde visbestanden voor 2021 vastgesteld, als ook voor diepzeebestanden voor 2021 en 2022. Daarnaast biedt de overeenkomst duidelijkheid over de toegangsbeperkingen voor soorten zonder quota. Zodra de overeenkomst is ondertekend worden de EU en he VK in staat gesteld visquota uit te wisselen.

Vervolgstappen

Nu de Raad goedkeuring heeft gegeven moet het akkoord worden omgezet in EU-wetgeving. Daarnaast wordt er ook een gespecialiseerd visserijcomité opgezet. Dit comité biedt een platform voor discussie en samenwerking op het gebied van visserijbeheer en ziet toe op het verloop en de details van het mechanisme voor de overdracht van vangstmogelijkheden. Ook wordt het comité opgericht om nog openstaande thema’s af te ronden, zoals de quota-uitwisseling en andere technische maatregelen.

De Brexit Impact Scan voor Overheden

Benieuwd wat het EU-VK partnerschap betekent uw gemeente, provincie, waterschap of rijksoverheidsorganisatie? De Brexit Impact Scan voor overheden is volledig geactualiseerd. Met behulp van de scan inventariseert u of uw overheidsorganisatie al rekening houdt met de nieuwe afspraken tussen het VK en de EU en de eventuele gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied van visserij. Kijk voor meer informatie ook op het Brexit-loket.

Door:

Lisa Scheffers, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Council approves EU-UK agreement on fishing opportunities, Raad van de Europese Unie
EU and UK reach agreement in principle on fishing opportunities for the remainder of 2021, Europese Commissie

Meer informatie:

Brexit Impact Scan, Kenniscentrum Europa decentraal
Brexit-loket, Kenniscentrum Europa decentraal
Eerste visserijovereenkomst tussen EU en VK een feit, Visned