De Europese Commissie heeft een nieuw Funding & Tenders Portal gelanceerd

10 december 2018Aanbesteden

De Europese Commissie heeft een nieuw online portal voor financieringsaanvragen en tenders gelanceerd. Vanaf de volgende programmaperiode 2021 – 2027 zal het nieuwe Funding & Tenders Portal het toegangspunt zijn om subsidies en aanbestedingen van alle centraal gecoördineerde EU-programma’s te vinden en beheren.

Europese subsidies en aanbestedingen

Een aantal richtlijnen van de Europese Unie verplicht Europese overheden om overheidsopdrachten die een bepaald bedrag te boven gaan uit te schrijven via de procedure van een Europese aanbesteding.

De Europese Unie heeft een heel aantal programma’s die via subsidies (grensoverschrijdende) projecten in de EU-lidstaten opzetten en ondersteunen. Voorbeelden zijn de Connecting Europe Facility, het Horizon 2020 Framework en het European Regional Development Fund.

Het nieuwe Funding & Tenders Portal

Het huidige portal verdwijnt aan het einde van dit jaar. Het nieuwe portal behoudt de functies van het huidige portal maar heeft daarnaast een nieuwe lay-out en verbeterde zoekmogelijkheden. Het is onder meer mogelijk om te zoeken in alle aanbestedingen en oproepen, het indienen van voorstellen voor subsidies, contracten te beheren en online betalingen te doen, als expert te registreren en resultaten in te zien van eerdere en lopende projecten.

In het nieuwe portal vindt u een overzicht van de fondsen die centraal door de Europese Commissie worden beheerd, zoals het Erasmus+ programma, Horizon 2020 Framework Programma, Creative Europe en het European Maritime and Fisheries Fund. Het is mogelijk om per fonds de prioriteiten, projecten en resultaten in te zien.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Europese Commissie: nieuw Funding & Tenders Portal, nieuwsbericht VNG
Funding Funding & Tenders Portal, Europese Commissie
EC opent nieuw portaal voor calls en tenders, nieuwsbericht Neth-ER