De Europese Commissie publiceert een FAQ over de AGVV

13 augustus 2015Staatssteun

De Europese Commissie heeft deze zomer een FAQ lijst (Engelstalig) gepubliceerd over de toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Stapsgewijs gaat de Europese Commissie in dit document in op de eerste 34 artikelen van de AGVV door middel van vraag en antwoord. Dit document van de Commissie kan mogelijk dienen ter verduidelijking van de verordening, indien decentrale overheden tegen problemen aan lopen.

De ontwikkeling van de AGVV

De huidige Algemene Groepsvrijstellingsverordening is nu meer dan een jaar van kracht en het aantal kennisgevingen dat wordt gedaan op basis van de AGVV is aanzienlijk toegenomen. Deze verordening biedt de mogelijkheid om voor een groot aantal categorieën steun te verlenen, zonder dat de staatssteunregels worden overtreden. De AGVV kan echter als een uitgebreid en complex document worden beschouwd, waardoor enige kennis van zaken wel een vereiste is alvorens gebruik kan worden gemaakt van deze vrijstelling.

Het FAQ document

Het doel van dit document is om ondersteuning te bieden wat betreft de toepassing van de AGVV. Het document is bijzonder uitgebreid, waarmee het een geschikt hulpmiddel kan zijn om antwoorden te vinden op specifieke vragen over specifieke artikelen van de AGVV. Zo wordt er veelal een nadere specificering van definities en terminologie gegeven, ter verduidelijking van de huidige wettekst.

Doordat er vooralsnog geen Nederlandse versie is gepubliceerd en omdat het risico bestaat dat door de bomen het bos niet meer kan worden gezien zal dit document waarschijnlijk niet alle vragen kunnen wegnemen. Op onze website is tevens informatie over de AGVV te vinden en bovendien is er de mogelijkheid vragen m.b.t. de werking van de AGVV aan onze helpdesk voor te leggen.

Decentrale relevantie

Decentrale overheden maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheden die de AGVV biedt om hun steunmaatregelen ‘staatssteunproof’ te maken. In de praktijk blijkt het soms lastig te zijn om na te gaan of de AGVV mogelijk kan worden gebruikt om beleid rechtmatig uit te voeren.  Voor toekomstige afwegingen kan het FAQ document van de Europese Commissie mogelijk dienen als een naslagwerk, om de staatssteunregels voor de AGVV op de juiste manier toe te passen.

Europa decentraal ondersteunt bij kennisgevingen

Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van het Ministerie van BZK bij de uitvoering op het gebied van staatssteunrapportages en -kennisgevingen. Gemeenten en provincies die een kennisgeving onder de AGVV willen doen, nemen contact op met Europa decentraal.

Door:

Paul Zondag en Lukas Ament

Bron:

Press release, Europese Commissie

Meer informatie:

Dossier staatssteun, Europa decentraal
Algemene groepsvrijstellingsverordening, Europa decentraal
General Excemption Block Regulation: FAQ, Europese Commissie