De MiliEUverkenner is up-to-date!

Wilt u voor uw gemeente, provincie of waterschap snel de stand van zaken omtrent milieuregelgeving vinden? Dat kan met de MiliEUverkenner! Europa decentraal wil de milieuexperts hartelijk danken voor hun bijdrage, omdat zij meerdere malen per jaar een inhoudelijke bijdrage leveren aan de MiliEUverkenner.

Wat is de MiliEUverkenner?

De MiliEUverkenner bevat informatie over de actuele stand van zaken van alle milieurichtlijnen. Het is een gericht overzicht vanuit de uitvoeringspraktijk. Decentrale overheden en omgevingsdiensten vinden in de verkenner snel informatie over de stand van zaken van milieurichtlijnen die relevant zijn.

Welke informatie biedt de MiliEUverkenner?

De MiliEUverkenner bestaat uit een overzicht van de belangrijkste milieuthema’s en dossiers voor decentrale overheden. Per onderwerp is nadere informatie beschikbaar over onder meer:

  • de stand van zaken van milieuregelgeving;
  • in welk besluitvormingsstadium het dossier zich bevindt;
  • wie erbij betrokken is;
  • wat de interprovinciale inzet is;
  • bijbehorende wet- en regelgeving.

Geactualiseerde dossiers

De volgende dossiers zijn geactualiseerd:

Door:

Pierre Kas, Europa decentraal

Meer informatie:

MiliEUverkenner, Europa decentraal
Milieu en Klimaat, Europa decentraal