Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

De Transparancy Aid Module door decentrale overheden toegepast

12 december 2016Staatssteun

Sinds juli 2016 is er een transparantieverplichting voor decentrale overheden die staatssteun verlenen op basis van de groepsvrijstellingsverordeningen. De benodigde gegevens moeten binnen zes maanden vanaf de datum van de toekenning van de steun worden gepubliceerd. De provincie Drenthe heeft de primeur om als eerste provincie in Nederland een melding in te voeren in de transparantiemodule genaamd TAM.

Transparancy Aid Module

De State Aid Transparency Award Module, oftewel TAM, is een publicatieverplichting voor alle centrale en decentrale overheden die een steunmaatregel, in het kader van de AGVV en de LGVV, boven een bepaalde drempel aan een marktpartij verlenen. De drempels die hierbij gelden zijn terug te vinden op de website van Europa decentraal.

Wanneer de transparantieverplichtingen van toepassing zijn, dienen de benodigde gegevens te worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. De gegevens die moeten worden gepubliceerd zijn opgenomen in bijlage III bij de AGVV en de LGVV. Het gaat hierbij onder meer om de naam van de begunstigde, het soort onderneming, het steunelement en het steuninstrument en de datum van de toekenning van de steun.

Registratie via TAM

Om een staatssteunregel te publiceren via de TAM, moet een decentrale overheid beschikken over een werkend TAM-account. Deze kan worden aangevraagd via het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden (CSDO). Zo wordt het account gekoppeld aan de European Commission Authentication Service (ECAS) waar ook het online meldsysteem voor staatssteun (SANI) en het online rapportagesysteem (SARI) in onder is gebracht. Meer informatie over hoe een TAM melding te doen als decentrale overheid is terug te lezen in de handleiding TAM voor decentrale overheden.

Gebruikerservaring

Het TAM-systeem is vrij recent ontwikkeld en ervaring vanuit de praktijk leert dat het enige kennis vereist om hier gebruik van te kunnen maken. De provincie Drenthe heeft als eerste in Nederland een publicatie gedaan in TAM en heeft de provincie de Engelstalige handleiding van de Europese Commissie vertaald naar een Nederlandstalige handleiding. In navolging hiervan is er een stappenplan opgesteld die kan dienen als hulpmiddel voor andere decentrale overheden.

Provincie Drenthe

“Wanneer u de handleiding volgt, is TAM helemaal niet moeilijk in te vullen. Voor een groot deel worden dezelfde gegevens gevraagd als bij SANI2”, stelt Marike Broekema, subsidiejurist provincie Drenthe. Een tip die Marike Broekema andere decentrale overheden geeft: “U kunt pas een TAM-melding doen wanneer de SANI2 kennisgeving openbaar is gemaakt voor de Commissie, neem de gegevens uit de SANI2 kennisgeving mee, dan bent u sneller klaar”.

Vragen over de TAM

Voor algemene vragen over de transparantieverplichting kunt u terecht bij Europa decentraal, maar mocht u verder inhoudelijke vragen hebben is het raadzaam contact op te nemen met het CSDO.  Tevens raden we aan om de handleiding TAM voor decentrale overheden te raadplegen.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal en Sijmen Groot, ministerie van Binnenlandse Zaken

Meer informatie

Staatssteun, Europa decentraal
Transparantie, Europa decentraal
Coordinatiepunt staatssteun, Europa decentraal

X