Deadline inschrijving Europese duurzame energieprijs verlengd

2 maart 2015Klimaat

Wilt u als decentrale overheid een project op het gebied van duurzame energie in de spotlights zetten? Een van de mogelijkheden in het kader van de jaarlijkse Europese Duurzame Energieweek in juni, is het meedingen naar de ‘Sustainable Energy Europe Awards’. De deadline voor deelname is verlengd naar 16 maart.

Duurzame Energie week

Van 15 tot 19 juni 2015 organiseert de Europese Commissie de Europese Week van de Duurzame Energie. Daarbij staat de verspreiding van goede praktijkvoorbeelden en inspiratie voor nieuwe ideeën omtrent energie-efficiëntie en hernieuwbare energie centraal. Doel hiervan is een bijdrage te leveren aan de Europese 20/20/20-doelstellingen: 20 % minder uitstoot van broeikasgassen,

20 % stijging van de energie-efficiëntie en 20 % hernieuwbare energie.

Prijs

Een van de mogelijkheden voor decentrale overheden om hun energieprojecten over het voetlicht te brengen is deelname aan de ‘Sustainable Energy Europe Awards’. De prijs bestaat met name uit het extra zichtbaar maken van de projecten op Europees niveau. Het aanmelden van een project kan online (zie bij ‘meer informatie’). De deadline is 16 maart.

Drie categorieën

Bij de Award Competition kunnen initiatieven worden ingediend in de volgende drie categorieën:
–               Renewable energy
–               Energy efficiency
–               Cities, communities and regions

Meer mogelijkheden

Naast het meedingen naar de prijs zijn er nog andere mogelijkheden. Zo kunt u de hele maand juni een eigen energiedag organiseren en zo een bijdrage leveren aan de Europese Week van de Duurzame Energie. Ook is het mogelijk u te laten inspireren door anderen door deel te nemen aan een van de vele evenementen die in juni georganiseerd worden.

Door:

Emile Perton, Europa decentraal

Bron:

www.eusew.eu

Meer informatie:

Website van de Europese Week van de Duurzame Energie
Klimaat en energie, Europa decentraal