Debat toekomst van de regionale EU-fondsen

2 juli 2018

Op 27 juni organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies een debatbijeenkomst over de toekomst van de regionale fondsen. Tijdens de bijeenkomst werd dieper ingegaan op de Commissievoorstellen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het regionaal beleid.

Meerjarig Financieel Kader

Op 2 mei presenteerde de Commissie haar voorstellen voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 kort daarop gevolgd door de voorstellen voor de afzonderlijke programma’s zoals het EU-cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Debatbijeenkomst

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (EVP/NL) en Albert Dess (EVP/DUI) gaven aan de hand van een interviewsetting hun kijk op de Commissievoorstellen en het daaropvolgende proces van onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie.

MEP Lambert van Nistelrooij gaf aan dat zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement snel tot een overeenkomst voor het EU-budget willen komen, er wordt gestreefd naar afronding van de onderhandelingen voor de Europese verkiezingen in mei 2019. MEP Albert Dess staat hier sceptischer tegenover, hij vraagt zich af of het realistisch is om deze deadline na te streven gezien de moeilijke onderhandelingen over het totale bedrag van het EU-budget.

Een ander onderwerp dat aan bod kwam zijn de verhoogde cohesiegelden voor de zuidelijke lidstaten. Hoewel het totale cohesiebudget omlaag gaat in de EU-begroting gaat de steun aan Griekenland met 8% omhoog, in Italië met 6,4% en in Spanje met 5%, terwijl de steun aan Nederland op hetzelfde niveau blijft. Europarlementariër Lambvert van Nistelrooij reageerde dat de landen die op hetzelfde niveau blijven of aan wie de steun wordt verlaagd juist tevreden moeten zijn omdat dit betekent dat het goed gaat met de regionale economie.

Gedeputeerde Michiel Scheffer van Gelderland gaf in de closing remarks aan hoe de provincies staan tegenover de Commissievoorstellen. Hij onderstreepte het belang van de regionale fondsen voor de Nederlandse regio’s: “elke euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) leidt in Nederland tot een investering in de regionale economie van ruim 3 euro. EU-fondsen fungeren als cruciale katalysatoren voor investeringen in de regionale economie en in plattelandsgebieden, via regionale programmering”.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies