Debat Tweede Kamer: Staat van de Europese Unie

3 april 2018

Op maandag 26 maart debatteerde de Tweede Kamer met het kabinet en de Nederlandse Europarlementariërs over de Staat van de Europese Unie.

Staat van de Unie

Een keer per jaar voert de Tweede Kamercommissie Europese Zaken een debat over de Staat van de Unie, een kabinetsnota over het kabinetsbeleid voor wat betreft Europese onderwerpen. Dan bespreken het kabinet, de Kamercommissie Europese Zaken en de Nederlandse Europarlementariërs de Europese agenda voor het lopende jaar.

Aanvankelijk werd dit debat kort na Prinsjesdag gehouden. Op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer publiceert het kabinet de Staat van de Unie eerder in het jaar, na de behandeling van de begrotingen. Dan is ook bekend hoe het kabinet oordeelt over het werkprogramma voor dat jaar van de Europese Commissie.

Notaoverleg

Op 26 maart spraken de woordvoerders van de fracties met minister-president Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Blok over de Staat van de Europese Unie tijdens een notaoverleg in de plenaire zaal.

In de nota zet het kabinet zijn visie op Europa en het Europees beleid uiteen. Onderwerpen in het notaoverleg zijn onder andere de onderhandelingen over de Brexit en het voorstel voor een nieuw Meerjarig Financieel Kader (EU-meerjarenbegroting) dat begin mei 2018 wordt verwacht.

Het kabinet wil dat Nederland een betrouwbare internationale partner blijft en is voorstander van een slagvaardiger Europese Unie. Nederland is internationaal georiënteerd. Internationale handel levert veel banen op. Als lid van de Europese Unie kan Nederland profiteren van kansen en beschermd worden tegen bedreigingen. De Europese Unie is essentieel voor het behoud en de versterking van de welvaart in Nederland, aldus het kabinet.

Debat

Het onderwerp Brexit kwam tijdens het debat meermalen terug. Zo gaf Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) aan dat de Brexit moet worden gezien als een kans voor Europa. Ook over het Meerjarig Financieel Kader werd gedebatteerd. Tweede Kamerlid Maeijer (PVV) stelde de vraag “Als ik het goed heb, hoorde ik uw coalitiepartner D66 in eerste termijn zeggen dat zij niet uitsluiten dat Nederland uiteindelijk, als uitkomst van de onderhandelingen over het MFK, meer zal gaan betalen. Deelt de minister deze opvatting?” Minister van Buitenlandse Zaken Blok antwoordde dat Nederland zeer terughoudend is met uitbreiding van het MFK en dat Nederland in de onderhandelingen inzet op zuinigheid. Het volledige debat is hier terug te lezen.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Notaoverleg Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma van de Europese Commissie 2018, Tweede Kamer