Decentrale overheden moeten bewuster worden van informatiebeveiliging

De Europese Commissie heeft een strategie voor cyberbeveiliging gepresenteerd en een richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging voorgesteld. Met de oprichting van Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) lijkt minister Plasterk de Europese gedachtegang te volgen. Taskforce BID moet ook het bewustzijn van decentrale overheden over informatiebeveiliging verhogen.

Strategie cybersecurity

De strategie voor cybersecurity moet een open en veilige cyberspace creëren. De Commissie heeft vijf kernpunten geformuleerd die de zienswijze van de EU weergeven:

– Cyberspace veerkrachtig maken;
– Cybercriminaliteit drastisch terugdringen;
– Cyberdefensiebeleid en -capaciteit ontwikkelen in het kader van het gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid (GVDB);
– Industriële en technologische voorzieningen voor cyberbeveiliging ontwikkelen;
– Een coherent internationaal cyberbeveiligingsbeleid voor de EU uitstippelen en de kernwaarden van de EU bevorderen.

Voorstelrichtlijn netwerk- en informatiebeveiliging

De voorgestelde richtlijn maakt deel uit van de cyberbeveiligingstrategie van de Europese Commissie en moet bijdragen aan een veilige en betrouwbare digitale wereld. Het richtlijnvoorstel stelt onder andere dat:

– Lidstaten een strategie voor netwerk- en informatiebeveiliging moeten vaststellen en een voor netwerk- en informatiebeveiliging bevoegde nationale instantie moeten aanwijzen;
– Lidstaten en de Commissie een samenwerkingsverband aan moeten gaan om een veilige infrastructuur te bevorderen;
– Overheden risicobeheerregelingen moeten invoeren en ernstige incidenten met betrekking tot hun kerndiensten moeten melden.

Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening

Decentrale overheden dienen hun netwerken beter te beveiligen tegen de dreiging van cybercriminaliteit. Taskforce BID is voor een periode van twee jaar belast met de taak om overheden bewustzijn bij te brengen omtrent informatiebeveiliging. Dit zal gebeuren in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum. De decentrale overheden blijven wel zelf verantwoordelijk voor de beveiliging.

Door:

Ann-Marie Kühler en Renée Meulman, Europa decentraal

Bron:

EU oppert plan voor cyberbeveiliging: bescherming van open en vrij internet en kansen in digitale wereld, persbericht Europese Commissie
Bestuurders moeten informatiebeveiliging serieus gaan nemen, nieuwsbericht Binnenlands Bestuur

Meer informatie:

Voorstel richtlijn tot vaststelling van maatregelen ter waarborging van een gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de EU
EU-Cyberbeveiligingstrategie: een open, veilige en zekere cyberspace