Decentrale overheden vanaf 18 april 2019 verplicht om e-factureren te accepteren

Vanaf 18 april 2019 zijn decentrale overheden en andere overheidsorganisaties verplicht om e-facturen van ondernemers te accepteren. Deze definitieve datum kan afgeleid worden uit de Europese norm voor e-factureren, die de Europese Commissie bekend heeft gemaakt. De verplichting volgt uit richtlijn 2014/55 inzake elektronische facturering voor overheidsopdrachten.

Eerder berichtte Europa decentraal al dat de implementatie-deadline was uitgesteld.

Wat is e-factureren?

E-factureren is het elektronisch versturen en ontvangen van facturen. Een e-factuur wordt vaak verward met een PDF-factuur die via de e-mail wordt ontvangen. Het verschil is dat een e-factuur automatisch kan worden ingelezen en verwerkt door het factureringssysteem van de ontvanger, terwijl dit bij een PDF-bestand niet kan.

Richtlijn 2014/55 inzake elektronische facturering voor overheidsopdrachten

In richtlijn 2014/55 is een Europese standaard voor e-facturen opgenomen waarmee de onderlinge uitwisseling en communicatie tussen de huidige verschillende nationale aanbestedingssystemen in lidstaten wordt bevorderd. Hierdoor moet er een einde komen aan de rechtsonzekerheid, buitensporige complexiteit en extra exploitatiekosten voor de marktdeelnemers. Art. 3 van de richtlijn stelt Europese normen voor e-facturen en hierin wordt bepaald dat overheden verplicht zijn e-facturen te accepteren.

Nieuwe implementatie-deadline e-factureren

Eerder werd aangenomen dat overheden per november 2018 verplicht zouden zijn om e-facturen van ondernemers te accepteren. Volgens art. 11 lid 2 van de richtlijn moeten lidstaten achttien maanden na bekendmaking van de referentie van de Europese norm voor e-factureren, voldoen aan de verplichting om e-facturen te ontvangen en verwerken. De Europese norm voor e-facturering is echter later bekendgemaakt dan oorspronkelijk in de richtlijn werd aangekondigd. Het uitvoeringsbesluit 2017/1870 waarin de Europese norm bekendgemaakt is, staat in het Publicatieblad van de EU van 17 oktober 2017. Gelet op de termijn van achttien maanden, zijn overheden dus per 18 april 2019 verplicht om e-facturen van ondernemers te accepteren.

Geen uitstel voor decentrale overheden

Lidstaten kunnen decentrale aanbestedende diensten de mogelijkheid te geven om dertig maanden na de bekendmaking pas te verplichten tot e-facturering (art. 11 lid 2 richtlijn 2014/55) Hier maakt Nederland geen gebruik van. De verplichting gaat voor alle aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven op hetzelfde moment in, zo verduidelijkt de Memorie van Toelichting.

Door:

Chris Koedooder, Europa decentraal

Bron:

Uitvoeringsbesluit 2017/1870 betreffende de bekendmaking van de referentie van de Europese norm voor elektronische facturering

Meer informatie:

eFactureren, Europa decentraal