CvAE heeft nog geen klachten van decentrale overheden

7 april 2014Aanbesteden

Een jaar na oprichting hebben decentrale overheden nog geen gebruik gemaakt van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). Dit volgt uit de eerste periodieke rapportage van de Commissie. Wel ontving de Commissie, ingesteld door de minister van Economische Zaken, 70 klachten waarvan ruim de helft over Europese aanbestedingen.

Welkome aanvulling jurisprudentie

De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts zijn ‘een welkome aanvulling op de reguliere jurisprudentie’ gebleken. Dit wordt geconcludeerd in de eerste periodieke rapportage van de Commissie. Vooral de laagdrempeligheid, het leereffect en de aandacht voor potentiële gegadigden of inschrijvers worden als positieve punten aangehaald.

70 klachten

Het werk van de Commissie raakt steeds bekender in de aanbestedingswereld. In haar eerste bestaansjaar zijn 70 klachten ontvangen, waarvan 47 behandeld. In het jaarverslag wordt gesteld dat deze klachten in veel gevallen niet (op deze wijze) aan de rechter zouden zijn voorgelegd.

Bedrijven

Alle klachten zijn ingediend door bedrijven; geen enkele klacht kwam van een aanbestedende dienst. In de rapportage wordt beweerd dat de adviezen hiermee ‘in tegenstelling tot de reguliere jurisprudentie, waar de aanbestedende dienst relatief erg vaak in het gelijk wordt gesteld en niet zelden de hand boven het hoofd wordt gehouden’ een welkome aanvulling zijn. Ook decentrale overheden zouden klachten kunnen indienen bij de Commissie, al leert de rapportage dat hiervan nog geen gebruik is gemaakt.

Europese aanbesteding

Opvallend is het hoge aantal klachten met betrekking tot Europees aanbesteden. Een meerderheid van 56 procent van de klachten is gecategoriseerd onder Europese aanbestedingsprocedures, tegenover ruim 22 procent onder nationale aanbestedingsprocedures. Van deze klachten gaat het grootste deel over de Europese openbare procedure (26 stuks). Er werden dertien klachten met betrekking tot de Europese niet-openbare procedure ingediend.

MKB

Met name het MKB maakte gebruik van de diensten van de Commissie. Zestig van de zeventig klachten werden ingediend door deze groep, waarvan vier door brancheorganisaties. Inhoudelijk gaan de klachten onder andere over proportionaliteit, de economisch meest voordelige inschrijving of bestekeisen.

Achtergrond

De Commissie van Aanbestedingsexperts is samen met de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden op 1 april 2013. De taak van de Commissie is het uitbrengen van niet-bindende adviezen naar aanleiding van klachten. Deze adviezen dienen zo laagdrempelig mogelijk te zijn, maar ook de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk te verbeteren alsmede een leereffect op gang te brengen.

Door:

Merit van Veen en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal