Deel uw ideeën over verduurzaming van het staatssteunbeleid met de Europese Commissie

26 oktober 2020Staatssteun

Hoe moeten de Europese mededingings– en staatssteunregels worden veranderd ten behoeve van de Green Deal? De Europese Commissie vraagt ideeën van belanghebbenden. De Green Deal is bedoeld om Europa het eerste klimaat neutrale continent te maken tegen 2050. Dat vereist aanpassingen op het gebied van onder andere mededinging en staatssteun. Met name de wijziging van de staatssteunregels is interessant voor decentrale overheden.

Staatssteun

De Europese Commissie onderzoekt hoe de regels zo kunnen worden aangepast dat (decentrale) overheden effectief duurzame initiatieven kunnen stimuleren. Ook wordt nagedacht over mogelijkheden om staatssteunmaatregelen met schadelijke effecten op het milieu af te keuren. De Europese Commissie vraagt iedereen met een belang bij de staatssteunregels, om antwoorden in te sturen op de volgende vragen:

  1. Welke veranderingen ziet u graag in de staatssteunregels voor het bevorderen van de Green Deal?
  2. Op welke manier kan er volgens u minder staatssteun worden toegekend aan maatregelen met schadelijke effecten op het milieu? Hoe kunnen lidstaten en begunstigden de schadelijke effecten verzachten?
  3. Hoe denkt u dat meer staatssteun kan worden toegewezen aan duurzame initiatieven? Denkt u dat een ‘groene bonus’ moet worden uitgekeerd voor milieuvriendelijke initiatieven?
  4. Hoe moeten positieve effecten voor het milieu worden gedefinieerd? Moet er een link gelegd worden naar de EU Taxonomie verordening en de voorwaarden die daarin zijn opgenomen?

Inzending

Ideeën voor het vernieuwde staatssteunbeleid kunnen tot 20 november 2020 worden ingestuurd naar COMP-GREEN-DEAL@ec.europa.eu . Ook is het mogelijk om antwoorden in te sturen op de vragen van de Europese Commissie over aanpassing van het mededingingsbeleid. De Europese Commissie verzoekt om zo veel mogelijk voorbeelden te noemen en geen vertrouwelijke informatie te verstrekken.

Door

Monika Beck en Demi Hoefnagels, Kenniscentrum Europa Decentraal

Bron

Call for contributions: Competition contributing to the European Green Deal, Europese Commissie

Meer informatie

Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Europees Mededingingsrecht, Kenniscentrum Europa Decentraal
Green Deal, Kenniscentrum Europa Decentraal
Competition Policy and Green Deal, Europese Commissie