Definitieve goedkeuring voor EFSI 2.0

15 december 2017

Het Europees Parlement heeft op 12 december 2017 ingestemd met de verordening tot uitbreiding en versterking van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Dit is de centrale pijler van het Investeringsplan voor Europa. Op 13 september 2017 bereikten de lidstaten en het EP reeds een beginselakkoord, met deze instemming is EFSI 2.0 nu definitief goedgekeurd.

Momentum

Volgens Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen heeft het investeringsplan ondernemingen in heel Europa reële voordelen opgeleverd. “We willen nog meer doen. De Commissie heeft geluisterd naar de feedback over het functioneren van EFSI en we hebben verbeteringen aangebracht. We maken de investeringsbeslissingen van het EFSI nog transparanter en bieden meer technische ondersteuning op lokaal niveau.” EFSI wordt verlengd tot eind 2020 en de bijbehorende investeringsdoelstelling wordt verhoogd tot 500 miljard EUR. Katainen: “EFSI heeft al bijgedragen aan het scheppen van 300.000 banen, laten we dit momentum vasthouden.” De EFSI 2.0-verordening treedt naar verwachting op 1 januari 2018 in werking.

Meer transparantie

In het kader van het nieuwe EFSI zal het investeringscomité zijn besluiten online bekendmaken, met vermelding van de redenen waarom een project steun van de EU-begrotingsgarantie krijgt. Verder wordt ook het scorebord van indicatoren bekendgemaakt na de ondertekening van elk EFSI-project. De nieuwe verordening geeft tevens een meer gedetailleerde definitie van de criteria waarom een project voor EFSI-steun in aanmerking komt, de zogenoemde “additionaliteit”.

Groter aandeel van duurzame projecten

In het vervolg moet ten minste veertig procent van de infrastructuurinvesteringen meetbaar bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) stelt: “Als we publiek geld uittrekken om private investeringen aan te jagen, dan moeten projecten het algemeen belang dienen. Dit aangescherpte investeringsplan moet een motor worden voor de omschakeling naar een duurzame economie.” EFSI 2.0 richt zich ook expliciet op nieuwe sectoren: duurzame landbouw, bosbouw, visserij en aquacultuur.

Meer aandacht voor kleine projecten

Tot november 2017 hebben reeds 528.000 midden- en kleinbedrijven steun uit EFSI ontvangen. Gezien dit succes bij de ondersteuning van kleine ondernemingen vergroot EFSI 2.0 het aandeel van de garantie voor mkb’s van 26 % naar 40 %. Het nieuwe EFSI moedigt ook de Europese Investeringsbank (EIB) aan om de nationale stimuleringsbanken te helpen bij het opzetten van investeringsplatforms. Deze platforms zijn bedoeld om meerdere kleine projecten te bundelen per thema of per regio om investeerders aan te trekken.

Meer technische ondersteuning op lokaal niveau

De Europese Investeringsadvieshub is een nuttig hulpmiddel voor ondernemingen die behoefte hebben aan technische steun om hun project te starten. In het kader van EFSI 2.0 zal deze advieshub doeltreffender worden door meer op de behoeften toegesneden bijstand op het terrein te verlenen en nauw samen te werken met de nationale stimuleringsbanken.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Plenaire vergadering van het Europees Parlement geeft groen licht voor EFSI 2.0, persbericht Europese Commissie
Eickhout vergroent Europees investeringsplan, nieuwsbericht GroenLinks

Meer informatie:

Europese Commissie lanceert EFSI 2.0, nieuwsbericht HNP
Aan welke criteria moet voldaan worden om gebruik te kunnen maken van EFSI? Praktijkvraag Europa decentraal