Derde aanpassing Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) goedgekeurd

26 februari 2018

De Europese Commissie heeft op 31 januari 2018 ingestemd met de derde aanpassing van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Dit is door Regiebureau POP bekendgemaakt. De provincies en het Rijk hebben in 2000 het Regiebureau POP opgezet om het Plattelandsontwikkelingsprogramma in Nederland uit te voeren. De Nederlandse provincies zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van POP3-subsidies.

Nieuwe submaatregel zetmeelaardappelen

Een nieuwe submaatregel is toegevoegd die subsidie ten behoeve van zetmeelaardappelen mogelijk maakt. De maatregel is uitsluitend van toepassing in de regio Veenkoloniën. Deze regio blijft landbouweconomisch achter door lokale omstandigheden. Deze sector wordt sterk geraakt door de veranderingen in de specifieke omstandigheden in het gebied.

Uitbreiding subsidiabele kosten

Algemene kosten (vergunningen, leges en andere administratieve kosten) zijn nu ook subsidiabel als deze kosten worden gemaakt voor het tot stand brengen van niet productieve investeringen.

POP3

POP3 is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot en met 2020, met een uitloop tot en met 2023. POP3 levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van innovatie in de agrarische sector en stimuleert agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Daarnaast geeft POP3 invulling aan het belonen van agrariërs voor maatschappelijke prestaties die zij leveren.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is de Nederlandse uitwerking van het Europese landbouwbeleid. Elke lidstaat moet een nationaal plan opstellen voor plattelandsbeleid. Het POP maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor subsidie uit dit fonds.

Bron:

Derde aanpassing van het POP-programma goedgekeurd, Regiebureau POP
Toelichting notificatie POP3 2017-1, Regiebureau POP

Meer informatie:

Jaarverslag 2016 derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), nieuwsbericht Europa decentraal
Eerste aanpassing POP3 bekendgemaakt, nieuwsbericht Europa decentraal