Nieuws

Publicatie: 15 april 2019

Door: en


De voorzitter, Karl Heinz Lambertz, en de eerste vicevoorzitter, Markku Markkula, van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) verlangen dat de volgende Europese Commissie ervoor zorgt dat de economische en sociale voordelen van de digitale transformatie alle lokale gemeenschappen en hun burgers bereiken.


Reactie hierop is het voorstel ‘Digital Europe for all’ dat zich richt op het monitoren, delen en opschalen van digitale innovaties. Dit werd op woensdag besproken tijdens de gezamenlijke “Broadband platform” -vergadering van het Europese Comité van de Regio’s en de Europese Commissie. Het “Broadband Platform” heeft als doel om de digitale kloof te verkleinen die is ontstaan door de geografische locatie of een niet functionerende markt.
Tijdens het debat dat werd gevoerd met Gerard de Graaf (directeur voor digitale interne markt bij DG CONNECT) werden visies gedeeld over de ideeën en plannen die zijn opgesteld door Markkula en Lambertz, waarvan hier enkele voorbeelden:

  • Ontwikkelen van een Europees netwerk van digitale innovatiehubs die zijn gekoppeld aan slimme regionale specialisatiestrategieën.
  • Het creëren van regionale allianties voor digitale vaardigheden met de onderwijs- en opleidingssector om tegemoet te komen aan de digitale behoeften van lokale bedrijven.
  • Starten van een oproep om slimme modeldorpen en -regio’s in elke lidstaat te kiezen in combinatie met gerichte training om te kijken naar wat er mogelijk is op het gebied van digitalisering.

Het definitieve voorstel zal worden gepresenteerd op “The Digital Assembly” die zal plaatsvinden op 13 en 14 juni in Boekarest.

Bronnen:

Meer informatie over Broadband Platform, CoR
The Digital Assembly, Europese Commissie