Digitale top in Estland: EU-leiders beloven afronding digitale interne markt

9 oktober 2017Informatiemaatschappij

Op de digitale top in Estland hebben de regeringsleider van de EU-lidstaten toegezegd de digitale interne markt eind volgend jaar te hebben voltooid. Ook werd er gesproken over de lange termijn effecten van de digitale revolutie in Europa. De top werd georganiseerd door Estland als voorzitter van de Raad van de Europese Unie, in samenwerking met de voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie.

Digitale interne markt

Op 6 mei 2015 heeft de Commissie Digitale Interne Markt Strategie vastgesteld. Het doel van deze strategie is om de digitale grenzen tussen lidstaten te laten verdwijnen. De strategie is nodig, omdat de wereldeconomie steeds meer digitaal wordt vormgegeven. De strategie is de opvolger van de Digitale Agenda uit 2010 en richt zich op maatregelen die alleen op EU-niveau gerealiseerd kunnen worden.                   

EU-voorzitterschap Estland

Op 29 september jl. vond de digitale top in Tallinn (Estland) plaats. Estland staat bekend als zeer vooruitstrevend op digitaal gebied. In 2005 was Estland het eerste land ter wereld dat burgers de mogelijkheid bood om digitaal te kunnen stemmen. Estland zet zich tijdens het EU-voorzitterschap dan ook in voor (het voltooien van) de digitale interne markt in de EU, onder meer door het organiseren van de digitale top.

Digitale toekomst van Europa

Tijdens de digitale top werd er geen specifieke wet- en regelgeving besproken, maar werd gesproken over de toekomst van Europa op digitaal gebied. De bijeenkomst was met name gericht op het uitwisselen van ervaringen tussen lidstaten, opdat Europa de komende jaren een mondiale voorloper kan blijven op het gebied van technologie en digitalisering. Na afloop van de digitale top gaf de Estse premier, Jüri Ratas, aan dat de Europese regeringsleiders hebben afgesproken om de digitale interne markt voor eind volgend jaar te voltooien. Maatregelen die genomen moet worden om dit te bereiken zijn het onder meer het wegnemen van obstakels voor 5G-internet en vrij dataverkeer.

Voltooien digitale interne markt

De digitale interne markt wordt gezien als een van de meest veelbelovende en uitdagende gebieden waarop vooruitgang geboekt kan worden. Er kan potentieel een efficiëntiewinst van € 415 miljard worden gegenereerd. Het proces van voltooiing van de digitale interne markt verloopt echter nog moeizaam. De voorzitter van de Commissie, Juncker, haalde tijdens de digitale top dan ook hard uit naar het gebrek aan daadkracht in Europa bij het realiseren van digitale ambities.

Risico’s digitalisering

Op de digitale top stond ook de vraag centraal welke kansen en risico’s de digitalisering van onze samenleving met zich meebrengt voor (decentrale) overheden, de economie en de maatschappij. Om de risico’s van de digitalisering van onze samenleving te verkleinen, heeft de Commissie in 2017 verdere maatregelen gepresenteerd die de cyberveiligheid in de Unie moet vergroten. Zo is er een Europese veiligheidsagenda vastgesteld voor de periode 2015-2020.

Nieuw belastingplan

Verder kwam op de digitale top naar voren dat er steun van negentien lidstaten is voor een nieuw belastingplan om bedrijven op technologisch gebied te belasten op basis van hun omzet in plaats van op hun winst. Dit plan komt voort uit de Europese wens om bedrijven als Google, Airbnb en Facebook een eerlijker deel aan belastingen af te laten dragen. Onder andere Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland steunen dit voorstel. Ierland en de Benelux-landen zijn minder enthousiast.

Door:

Femke Salverda en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

Digitale top vooral gericht op toekomst EU, nieuwsbericht Europa Nu

Meer informatie:

Digitale Interne Markt Strategie, Europa decentraal
Informatiemaatschappij, Europa decentraal
Digitale vooruitgang doel van Estland tijdens EU-voorzitterschap, nieuwsbericht Europa decentraal
Wat is de stand van de digitale interne markt strategie? Nieuwsbericht Europa decentraal
De alomtegenwoordige digitale interne markt, Europees Parlement