Nieuws

Publicatie: 8 oktober 2021

Door: en


De energiesector veiliger, efficiënter en duurzamer maken door digitalisering? Digitale technologieën hebben de mogelijkheid om bij te dragen aan de energietransitie, denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van cyberbeveiliging in de energiesector. In het kader van een algemene strategie voor de digitalisering van het energiesysteem, werkt de Europese Commissie aan een actieplan. De Commissie vraagt belanghebbenden via een online vragenlijst feedback te geven op dit plan.

Actieplan

De Commissie bepaalde in 2020 de langetermijnvisie voor de integratie van energiesystemen. De term ‘energiesysteem’ omvat alle productie, omzetting, levering en gebruik van energie. In samenleving worden verschillende vormen van energie gebruikt: van fossiele brandstoffen tot windenergie en zonne-energie. Een eerste uitdaging voor de EU is de omschakeling naar duurzame energiebronnen. Een voorbeeld van een uitdaging is de mogelijkheid dat het energiesysteem kan overschakelen van windenergie naar zonne-energie op een windstille dag. De integratie van het energiesysteem is nodig om de betreffende sector beter te laten werken. Een tweede uitdaging die de EU verwacht is een toename van de vraag naar energie. Een gezamenlijke Europese aanpak is nodig om ervoor te zorgen dat de investeringen in digitale technologieën in de energiesector in lijn zijn met de doelen van de Green Deal en met een EU die klaar is voor het digitale tijdperk. De Commissie stelt daarom een actieplan op dat bijdraagt aan een ééngemaakte markt voor zowel energie als data. Het actieplan focust op de volgende onderwerpen:

  • het ontwikkelen van infrastructuur op Europees niveau om gegevens te delen;
  • het gemakkelijker maken voor burgers om een rol te hebben in de energietransitie, mede door hen instrumenten te bieden voor deelname aan energiemarkten;
  • de verbetering van het gebruik van digitale technologieën in de energiesector;
  • de verbetering van cyberbeveiliging in de energiesector;
  • het ondersteunen van klimaatneutrale oplossingen voor informatie en communicatietechnologieën.

Raadpleging

De openbare raadpleging is beschikbaar onderaan de volgende pagina. De consultatie staat open tot en met 24 januari 2022. Naast (decentrale) overheden, kunnen ook burgers, bedrijven, ngo’s, onderzoeksinstellingen en andere belanghebbenden feedback geven.

De Commissie verwacht dat ze het actieplan in 2022 zullen publiceren.

Bron

Digitalisering van de energiesector – EU-actieplan, openbare raadpleging van de Europese Commissie

Meer informatie

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa Decentraal
Energie, Kenniscentrum Europa Decentraal