Dijksma verdeelt regionaal EU-budget

25 november 2013

Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, maakte in het weekend van 16 november de verdeling van het Europese budget voor regionale ontwikkeling over de vier Nederlandse landsdelen bekend: 190 miljoen euro voor West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen voor Oost.

Van 2014 tot 2020 is voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) circa 500 miljoen euro beschikbaar uit Europa. Daar komt nog 91 miljoen euro aan bijdrage van het rijk bij. Het totaal aan EFRO-middelen valt lager uit dan in de huidige periode.

Steun voor Noord-Nederland

Dijksma benut de ruimte die de Europese Commissie de lidstaten biedt om bij de verdeling van de middelen te differentiëren naar regio vanwege specifieke bevoegdheden en/of uitdagingen. “Gelet op de forse teruggang kies ik ervoor Noord niet zwaarder in te laten leveren dan de andere landsdelen”. De drie noordelijke provincies zijn blij dat de staatssecretaris erkent dat de jarenlange samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs zijn vruchten afwerpt. Dijksma steunt de aanpak die de noordelijke provincies de afgelopen jaren ingezet hebben.

De pot met ESF-subsidies, bestemd voor opleiding en scholing van medewerkers, voor Nederland is de komende periode gevuld met ongeveer 500 miljoen euro. Het geld voor het begeleiden van mensen naar werk wordt naar rato van het aantal inwoners over de arbeidsmarktregio’s verdeeld. Aan Interreg-middelen, bestemd voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling, is vanuit Brussel voor de Nederlandse regio’s circa 390 miljoen euro beschikbaar. Het rijk past daar nog eens 45 miljoen euro bij. Er zijn ook subsidies voor het platteland en visserij beschikbaar. Bij elkaar opgeteld zit daar voor Nederland bijna 500 miljoen euro in.

Thematische fondsen

Behalve de 1,4 miljard euro voor geografische fondsen, heeft de Europese Unie voor de komende zeven jaar ook honderden miljoenen euro’s subsidies beschikbaar voor thematische fondsen, zoals duurzaamheid, ageing en health. De grootste pot is die van Horizon 2020, 70 miljard euro.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

SNN, ‘Dijksma honoreert innovatieve kracht van Noord-Holland’, 18-11-2013

Meer informatie:

EFRO
ESF
Interreg
Europa 2020