Doelstellingen commissies Comité van de Regio’s 2016 bekendgemaakt

De zes commissies van het Comité van de Regio’s hebben hun doelstellingen voor 2016 bepaald. De commissies gaan zich richten op het stimuleren van economische groei in regio’s en steden, het bevorderen van natuurlijke hulpbronnen en landbouw, het bevorderen van grensoverschrijdende en territoriale samenwerking, en het incorporeren van de lokale en regionale dimensie in het EU-beleid.

Deze thema’s zijn gelinkt aan de prioriteiten van het Comité voor de periode 2015-2020:

1. Een nieuw begin voor de Europese economie;
2. Het belang van de territoriale dimensie van EU-wetgeving;
3. Een eenvoudiger en beter verbonden Europa;
4. Stabiliteit en samenwerking in en buiten de EU;
5. Een Europa van de burgers is het Europa van de toekomst.

Commission for Economic Policy

De commissie ECON gaat zicht richten op het stimuleren van de economische groei in de regio’s en steden van de EU. Dit wil de commissie bereiken door:

1. De lokale en regionale overheden te betrekken bij het economisch beleid van de EU;
2. Langetermijninvesteringen op lokaal en regionaal niveau te bevorderen;
3. Het regionale ondernemingsklimaat te verbeteren en de territoriale dimensie van het MKB-beleid te versterken;
4. Vast te leggen wat onder de handelsovereenkomsten valt en ervoor te zorgen dat ook het Comité en de lokale en regionale overheden baat hebben bij de grotere transparantie in de handelsonderhandelingen;
5. De voltooiing van de interne markt te ondersteunen.

Commission for Natural Resources

De commissie NAT wil natuurlijke hulpbronnen en landbouw in regio’s en steden bevorderen door:

1. De Europese Commissie te verzoeken een witboek over het platteland op te stellen;
2. Een grensoverschrijdend gezondheidsbeleid te bevorderen;
3. In de strijd tegen voedselverspilling oplossingen op lokaal en regionaal niveau trachten aan te reiken;
4. De zichtbaarheid van blauwe groei te verbeteren;
5. Meer strategieën voor rampenrisico-vermindering op lokaal en regionaal niveau te doen uitvoeren.

Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget

De COTER-commissie wil verder werk maken van een beleid voor territoriale samenhang, door:

1. De lokale en regionale overheden meer te betrekken bij de toekomst van de stedelijke agenda van de EU;
2. Op te roepen tot een voldoende hoog financieringsniveau, een herziening van de EU-middelen, en de vereenvoudiging van de EU-begroting te ondersteunen;
3. Het belang van grensoverschrijdende en territoriale samenwerking te beklemtonen;
4. Te helpen bij de vereenvoudiging van het cohesiebeleid;
5. De toekomst van het cohesiebeleid na 2020 uit te tekenen.

Commission for the Environment, Climate Change and Energy

De commissie ENVE wil ervoor zorgen dat in het klimaat-, milieu- en energiebeleid van de EU rekening wordt gehouden met de lokale en regionale dimensie, door:
1. De circulaire economie en een ambitieus afvalbeheer te bevorderen;
2. De rol van de lokale en regionale overheden in het energiebeleid van de EU te vergroten;
3. Het Comité nauwer te betrekken bij het Burgemeestersconvenant;
4. Steden en regio’s nauwer te betrekken bij de mondiale en Europese klimaatbeleid.

Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs

De CIVEX-commissie zet zich in 2016 in voor het Europees burgerschap en de Europese waarden, door:

1. Het burgerschap van de Europese Unie te bevorderen;
2. De voortrekkersrol van de steden en regio’s van de EU op het vlak van migratie te belichten;
3. Mondiale stabiliteit te ondersteunen via regionale en lokale samenwerking met derde landen;
4. Het uitbreidingsproces een nieuwe impuls te geven;
5. Het Europese beleid te verbeteren via betere regelgeving, subsidiariteit en evenredigheid;
6. Het ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid meer op lokale leest te schoeien;
7. De veiligheid in de regio’s en de strijd tegen terrorisme te ondersteunen.

Commission for Social Policy, Education, Employment, Research and Culture

Doel van de commissie SEDEC is het bevorderen van cultuur, onderwijs en onderzoek in Europa vanuit een regionaal perspectief, door:

1. De lokale en regionale dimensie van de mobiliteit van werknemers te belichten,
2. De invoering van gemeenschappelijke sociale en arbeidsnormen in de EU te bevorderen,
3. Te streven naar een digitale agenda op maat van EU-regio’s en steden,
4. Een modern Europees hogeronderwijssysteem op poten te zetten en een impuls te geven aan beroepsopleiding, digitale vaardigheden en integratie,
5. Ervoor te zorgen dat de regio’s vertegenwoordigd zijn in de nieuwe richtlijn audiovisuele en mediadiensten,
6. De innovatiekloof tussen de Europese regio’s te dichten en te ijveren voor een efficiënt gebruik van EU-middelen.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies 

Bron:

Persbericht De voornemens van het Comité van de Regio’s voor 2016, Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Commission for Economic Policy, Comité van de Regio’s
Commission for Natural Resources, Comité van de Regio’s
Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget, Comité van de Regio’s
Commission for the Environment, Climate Change and Energy, Comité van de Regio’s
Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs, Comité van de Regio’s
Commission for Social Policy, Education, Employment, Research and Culture, Comité van de Regio’s