Commissie publiceert Mededeling over stand van zaken Brexit-noodmaatregelen

De aangenomen noodmaatregelen van de Europese Commissie inzake Brexit zijn nog steeds geschikt en klaar om toegepast te worden. De Commissie is dan ook niet voornemens om meer aanvullende noodmaatregelen te treffen. Dit werd duidelijk uit de Mededeling van de Commissie van 12 juni. (meer…)

Brexit-datum wederom uitgesteld, wat gaat er nu gebeuren?

Het VK en de EU hebben in 2018 een terugtrekkingsakkoord bereikt over het vertrek van het VK uit de EU (de Brexit). Het Britse parlement heeft dit terugtrekkingsakkoord echter (nog) niet goedgekeurd. De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben daarom besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Of zoveel eerder als het Britse parlement het Brexit akkoord heeft goedgekeurd. Dat betekent ook dat het VK mee zal moeten doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement tussen 23 en 26 mei.

De Nederlandse regering heeft aangegeven dat zij positief is over dat er meer tijd is gevonden om tot een ordelijke Brexit te komen. In principe zal tot 31 oktober 2019 niets veranderen, omdat het VK in die periode nog steeds EU-lid is. Dat betekent dat alle Europese wetten en regels ook voor het VK nog steeds van kracht zijn.

(meer…)

Verzamelwet Brexit aangenomen door de Eerste Kamer

Afgelopen dinsdag vond er in de Eerste Kamer de stemming betreffende de Verzamelwet Brexit plaats. Ondanks dat er tijdens de vergadering van 19 maart nog discussie bestond over de wenselijkheid van flexibele verruiming van bevoegdheden in specifieke onvoorziene situaties, werd tijdens de stemming het wetsvoorstel toch aanvaard door de fracties. (meer…)

Britse Lagerhuis verwerpt opnieuw terugtrekkingsakkoord

In het Britse Lagerhuis is afgelopen vrijdag 29 maart opnieuw gestemd over het terugtrekkingsakkoord. Hiervoor is wederom geen meerderheid bereikt. De Europese Raad had al eerder aangegeven dat, wanneer er voor 29 maart geen terugtrekkingsakkoord is aangenomen door het Britse Lagerhuis, het VK tot 12 april heeft om een te volgen koers aan te geven. (meer…)

Europese Raad akkoord over uitstel van de Brexit-datum

Afgelopen donderdag 21 maart heeft Britse premier May de Europese Raad verzocht de Brexit-datum te verzetten naar 30 juni 2019. Naar aanleiding van dit verzoek hebben de EU-27-regeringsleiders binnen de Europese Raad gesproken over de mogelijkheden van uitstel van de Brexit-datum. (meer…)

EU voltooit voorbereidingen op mogelijke no-deal Brexit

De Europese Commissie maakte maandag 25 maart bekend dat de noodvoorbereidingen op EU-niveau met betrekking tot een mogelijke Brexit zonder terugtrekkingsakkoord zijn afgerond. De Commissie heeft in totaal negentien wetgevingsvoorstellen gedaan. Daarvan zijn er zeventien inmiddels aangenomen door de Europese Raad en het Europees Parlement. De laatste twee voorstellen worden op dit moment gefinaliseerd door de EU-medewetgevers. De Commissie blijft ook EU-burgers en bedrijven aansporen om zichzelf te blijven informeren en zo goed mogelijk voor te bereiden op het no-deal-scenario.

(meer…)

Recente ontwikkelingen rondom Brexit

Volgende week vrijdag, op 29 maart, zal het VK in principe de EU verlaten. Het Britse Lagerhuis heeft wederom het terugtrekkingsakkoord verworpen, maar ook een no-deal Brexit weggestemd. Wat betekent dit en wat gaat er nu gebeuren? (meer…)

IND stuurt tijdelijke verblijfsvergunning aan VK-onderdanen in Nederland

De IND is op 13 maart gestart met het sturen van tijdelijke verblijfsvergunningen aan VK-onderdanen en hun familieleden die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). (meer…)

Gedeputeerde Michiel Scheffer: What after Brexit? Wir lieben Deutschland!

Wat moeten regionale bestuurders met de EU? Michiel Scheffer is namens D66 gedeputeerde van de provincie Gelderland én lid van het Europees Comité van de Regio’s. In die laatste hoedanigheid schreef Scheffer onlangs een adviesrapport over het Europese vervoersnetwerk TEN-T, waarin hij het belang van dit netwerk voor grensregio’s benadrukt. Kenniscentrum Europa decentraal sprak met Scheffer over de Europese dimensie van zijn werk, open grenzen en de Brexit. (meer…)

Nieuwe, uitgebreide versie Brexit Impact Scan voor alle overheden gelanceerd

Op 11 maart 2019 is de nieuwe versie van de Brexit impact scan voor alle overheden gelanceerd door Europa decentraal. De inhoud van de scan is geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe informatie. Het thema interne bedrijfsvoering is uitgebreid met onderwerpen als klantcontactcentrum, coördinatie van de voorbereiding van uw bedrijfsvoering op de Brexit en werknemers.

De impactscan helpt alle overheden om zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de Brexit  – deal en no-deal – en biedt waar mogelijk handelingsperspectieven om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen.

(meer…)

Kansen en risico’s voor de regionale en lokale economie: Brexit-rapporten nader beschouwd – deel 2

Op 29 maart zal het Verenigd Koninkrijk in principe de Europese Unie verlaten. Ook al is nog niet bekend wat voor Brexit er zal komen, dat er gevolgen zullen zijn voor de lokale en regionale economie staat vast. In dit tweede deel van deze serie gaan we in op een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In dit rapport wordt ingegaan op de veranderingen in de concurrentiepositie van bedrijfstakken in de Nederlandse provincies na de Brexit.  (meer…)

X