De Europese Ster nr. 796

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Commissie publiceert mededeling over aanbestedingsregels en asielcrisis

De huidige asielcrisis is in Europa en in Nederland momenteel een groot onderwerp van discussie. Naast de politieke discussie over de asielcrisis, spelen er echter ook juridische aspecten mee bij dit onderwerp. Hoe moet de (decentrale) overheid bijvoorbeeld voldoen aan het Europese aanbestedingsrecht wanneer het gaat over het voorzien in de meest onmiddellijke behoeften als huisvesting, goederen en hulp?

Lees meer

Europese Commissie maakt DAEB-rapportage lidstaten openbaar

Afgelopen vrijdag heeft de Europese Commissie gegevens van lidstaten op haar website gepubliceerd over compensatie die in de periode 2012-2014 door overheden aan ondernemingen is verleend voor het verrichten van…

Lees meer

Juncker pleit voor ambitieuzere aanpak van klimaatverandering

Tijdens de State of the Union, de Europese ‘troonrede’, sprak Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker voornamelijk over de vluchtelingencrisis. Naast solidariteit, pleitte hij ook voor een ambitieuzere aanpak van klimaatverandering. Juncker speechte:…

Lees meer

Maatschappelijk aanbesteden, hoe moet dat nu? Er is nu een handreiking!

Maatschappelijk aanbesteden is relatief nieuw en vergt van overheden als opdrachtgevers toegepaste kennis en vaardigheden. Er worden echter nog veel kansen gemist, omdat overheidsinstanties – maar ook nieuwe aanbieders –…

Lees meer

Europees Parlement stemt over regionale dossiers

Tijdens de plenaire sessie van 7 tot 11 september 2015 hebben de Europarlementariërs ingestemd met drie rapporten die allen een sterke regionale dimensie hebben. Het gaat om de rapporten over…

Lees meer

Hof oordeelt over verplichtingen in Kaderrichtlijn water

Op 1 juli 2015 heeft het Europese Hof naar aanleiding van prejudiciële vragen van een bestuursrechter uit Duitsland een uitspraak gedaan over de toepassing van de Kaderrichtlijn water (KRW). Het…

Lees meer

Fracking in Europa: meer wetgeving nodig?

“We moeten niet de fouten maken die in de VS zijn gemaakt.” Dat was de conclusie van de workshop over fracking, georganiseerd door Friends of the Earth, Our Energy Solutions,…

Lees meer

1 oktober 2015 voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg

Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het goed organiseren van deze nieuwe verantwoordelijkheden vergt veel en daarnaast lopen…

Lees meer

Mag onze gemeente gratis ligplaatsen aanbieden voor passanten die aanmeren in de jachthaven?

Antwoord in het kort Ja, de gemeente dient bij het voorzien in ligplaatsen in een gemeentelijke jachthaven inderdaad rekening te houden met het mededingingsrecht. Het Europese mededingingsrecht en de Nederlandse…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]